Kold luft over Danmark og lav isudbredelse i Arktis

Udbredelsen af havis i Arktis er rekordlav for årstiden lige nu. Denne gang har den globale opvarmning dog en medskyldig.

Et kraftigt højtryk over Skandinavien sender kold luft ind over Danmark og det nordøstlige Europa. Samtidig bliver iskanten presset mod nord i Grønlandshavet, Barentshavet og Karahavet.

Rekordlav for årstiden

"Sammenpresningen af is i hele den atlantiske sektor bevirker, at isudbredelsen for hele Arktis netop nu er rekordlav for årstiden", fortæller seniorforsker Rasmus Tonboe fra DMI's Center for Ocean og Is.

Denne gang er det altså ikke direkte den globale opvarmning, der er skyld i den lave isudbredelse, men et vejrsystem som skruer isen sammen på et mindre areal.

"Om vinteren driver havisen normalt fra havområderne nord for det østlige Sibirien hen over Nordpolen og sydpå langs Grønlands østkyst. Den strømning af is har vejrforholdene den seneste måned ændret markant", siger Rasmus Tonboe.
"Midt i januar drev isen mod det nordamerikanske kontinent (se grafik). Her i starten af februar er driften nærmest stik modsat den normale, fordi det kraftige højtryk nu er placeret over det vestligste Rusland".

Venstre: Luftryk over havområder i Arktis. Højre: Isudbredelsen og isdrift i Arktis

Figuren til venstre viser lufttrykket over havområderne i Arktis. Lavtrykket er markeret med et L og højtrykket med et H. Vinden blæser parallelt med isobarene med uret om højtryk og mod uret om lavtryk. Pilen indikerer den resulterende overordnede vindretning midt i januar. Data er fra den fælleseuropæiske globale vejrmodel ECMWF. Figuren til højre viser isudbredelsen og isdriften i Arktis målt med satellit. Den generelle bevægelse hen over nordpol-området er tydelig. Begge grafikker er fra den 17. januar hvor situationen var meget illustrativ. Grafik Gorm Dybkjær.

Isdriften accelererer

Som tommelfingerregel driver isen med ca. 2% af vindhastigheden. I Arktis er den gennemsnitlige hastighed for isdriften 5 til 10 centimeter i sekundet. Den maksimale drift-hastighed er omkring 30 til 40 centimeter i sekundet.

Tynd is driver normalt hurtigere end tyk is fordi den lettere danner skruninger og brudzoner.
"Den generelle udtynding af isen i Arktis, på grund af global opvarmning, betyder faktisk, at isen nu driver hurtigere selv om vindforholdene ikke har ændret sig", forklarer seniorforskeren.

Isen nord for Grønland har mange skruninger. Her kan isskruninger udgøre op til 30% af is-volumenet. Målinger fra ubåde viser, at kølen på en skruning kan stikke 30 - 40 meter ned i vandet.

Du finder link til aktuelle vejr- og is-data for Arktis i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

2. februar 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle