Hjælp til klimatilpasning i Vestafrika

DMI og Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet skal de næste to år hjælpe det regionale klimacenter AGRHYMET i Niger med at udforme strategier for klimatilpasning i Vestafrika.

I de næste to år skal DMI deltage i et nyt projekt, der skal bidrage til udformningen af strategier for klimatilpasning i Vestafrika.

Der skal udarbejdes en videnskabeligt funderet forståelse af de klimaændringer, som vi forventer at se i regionen i fremtiden. Det skal sikre et bedre planlægnings- og beslutningsgrundlag for kommende klimatilpasningsindsatser i Sahel-området, der løber som et 5.400 kilometer langt og op til 1.000 kilometer bredt bånd tværs over Afrika omtrent langs den 17. nordlige breddegrad langs Sahara.

Projektet har til det formål tre sammenhængende indsatsområder:

  1. Indsamling, behandling og analyse af hydro-klimatiske data fra både målinger på jorden og fra satellitter
  2. Produktion af hydro-klimatiske scenarier og modeller
  3. Kommunikation af den hydro-klimatiske viden til beslutningstagere og brugere på alle niveauer.

Undervejs i projektet vil både nationale og regionale aktører få tilført nye tekniske hjælpemidler og blive efteruddannet.

Klimaforsker ved DMI, Wilhelm May, fortæller om dele af DMI’s indsats i projektet:

"Vi skal med vores ekspertise i vejr- og klimamodellering hjælpe med at forfine modeller, der kan forudsige vandressourcerne og risikoen for udbredelsen af skadedyr. Begge faktorer, der har stor indflydelse på, hvor god høsten kan forventes at blive."

"Hvis kvaliteten af prognoserne bliver god, kan de fungere som et vigtigt led i et multinationalt system, der kan bruges til at forbygge negative konsekvenser af eksterme klimahændelser samt de forventede generelle klimaændringer."

Markarbejde i Niger

Markarbejde i Niger. Foto IFAD/David Rose.

Samarbejde på tværs af kontinenter

Det toårige pilotprojekt bliver gennemført som et samarbejde mellem det regionale klimacenter AGRHYMET, DMI og Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet. Det får støtte fra Danida gennem den såkaldte Klimapuljen 2012, hvor Danmark støtter både indsatser rettet mod de udviklingslande, der rammes hårdest af de globale klimaforandringer, samt indsatser der reducerer udledningerne af drivhusgasser i nogle af de hastigt voksende økonomier.

Projektet bliver en del af Danmarks bidrag til den accelererede klimafinansiering (Fast Start Finance) af klimatiltag i udviklingslandene, som blev vedtaget under COP15 i København til hurtig iværksættelse af nødvendige klimainvesteringer.

I første omgang er landene Burkina Faso, Mali og Niger er udpeget som pilotlande for indsatsen.

AGRHYMET er et regional center under den permanente mellemstatslige komité for tørkebekæmpelse i Sahel (CILSS), som har hjemme i Niamey, Niger. Dets formål er at bidrage til bæredygtig fødevaresikkerhed og rationel brug af vandressourcerne i området.

Klimaforskeren på DMI, Wilhelm May, glæder sig til at komme i gang med projektet:

"Jeg synes, det er et både meget spændende og meget vigtigt projekt. Landene og befolkningen i Sahelområdet får efter projektet nogle bedre redskaber til at forudse og dermed håndtere konsekvenserne af klimavariationer og klimaændringer. Det gør dem mindre sårbare i fremtiden."

For flere oplysninger kontakt Wilhelm May på 39 15 74 62 eller under wm@dmi.dk eller det Danske Repræsentationskontor i Niamey, Niger, nimrpk@um.dk.

12. december 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram