Fra kontinentalvinter til maritimvinter

Weekenden bød på et markant vejrskifte. Den kolde, klare kontinentalvinter blev erstattet af den mildere, mørkere maritimvinter.

I de første uger i februar 2012 kom vintervejret til Danmark fra østlige retninger. De næste uger kommer vintervejret til landet fra vestlige retninger. Det giver meget forskellige vejrtyper.

Vintervejr fra forskellige retninger

Der findes fire forskellige luftmasser på vores breddegrader, som i udgangspunktet er enten polare (P) eller tropiske (T).

Polare og tropiske luftmasser kan yderligere deles op i maritime (altså Pm og Tm) eller kontinentale (altså Pk og Tk) luftmasser.

Hver af disse luftmasser har hver deres karakteristiske vintervejr.

Kontinental polarluft (Pk) kommer ind over Danmark fra nordøst. Luftmassen er oprindeligt dannet over Sibirien, og er om vinteren kold og tør. På vejen ned til Danmark passerer den tørre, klare polare luft den Skandinaviske halvø.

Luftmassens tur hen over lunt vand - Kattegat, Skagerrak eller Bælthavet og Sundet- er kun ganske kort. Den når derfor ikke at blive varmet ret meget op, før den trænger ind over landet. Der når heller ikke at fordampe meget fugtighed fra vandet op i luften. Når vintervejret kommer fra denne retning bliver det koldt og klart.

Det var det vintervejr, vi havde de første uger af februar 2012. Det gav en døgnmiddeltemperatur på -7,5ºC i perioden fra den 1.- 9. februar 2012. I samme periode fik vi kun 1 millimeter nedbør i gennemsnit, men til gengæld 45 timers solskin. Klimanormalerne for februar er 0,0ºC, 38 millimeter og 69 timers solskin. Februar 2012 har været kold, klar og tør de første ni dage.

Kommer vintervejret fra øst får vi en bladning af kontinental polar- og tropiskluft ind over landet. Det giver koldt og klart vejr til en stor del af landet, dog med mulighed for snebyger i Østjylland. Byger, der dannes, når kold luft passerer hen over et lunt Kattegat. Den sydlige del af landet, ved Østersøen, får koldt vejr med en del sne eller snebyger. Når den kolde luftmasse passerer den lange tur hen over en ’lun’ Østersø, fordamper der fugt op i luften, der senere bliver til sne eller snebyger til Østersøegnene. Denne vejrtype kaldes også ’Påskeøsten’ blandt meteorologerne.

Snelandskab i Silkeborg

Vinteren 2010-2011 startede bidende kold. Her er der tocifrede kuldegrader i Silkeborg. Foto Jesper Grønne.

Maritim polarluft (Pm) kommer ind over Danmark fra nordvest. Luftmassen er dannet i de polare egne langt mod nord, der om vinteren få meget lidt eller slet ingen energi fra Solen. Energitabet er stort, og luftmasserne bliver derfor meget kolde. På vej ned til Danmark skal luftmassen en lang tur over et ’lunt’ hav. Det varmer luften op, og der fordampes fugt op i luftmassen undervejs.

Når vintervejret kommer fra denne retning, får vi det derfor køligt med sne eller snebyger, især i den sydvestlige del af landet. Den nord- og østlige del af landet ligger ofte i læ af de Norske fjelde. Den type vintervejr får vi i perioder den kommende tid.

Kommer vintervejret fra vest får vi en bladning af maritim polarluft og tropiskluft ind over landet. Det giver 'rodet' vintervejr. Når vejret kommer fra vest, passerer lavtrykkene og fronterne hen over landet i en lind strøm. Det giver forskellige perioder med forskellige typer nedbør: regn, slud og sne. Også denne type vintervejr er på vej imod landet den kommende tid.

Weekendens vejrskifte

Den første del af februar havde vi polar kontinental vintervejr, men i weekenden blev luftmassen skiftet ud.

En front passerede landet og gav sne, og senere tøvejr. Døgnmiddeltemperaturen for perioden 11.-13. februar var -2,2 ºC, og den højeste temperatur blev målt til 5,4ºC. Vi fik i gennemsnit kun en millimeter nedbør og fem timers solskin i samme periode. Vejret blev altså mildere, med lidt blandet nedbør og nogle mørkere dage på grund af flere skyer, der skygger for Solens lys.

Nu har vi en blanding mellem en polar- og tropisk luftmasse hen over landet. Denne vintervejrstype ser ud til at fortsætte de kommende dage.

Snevejr

Weekendens snevejr. Foto Hans Chr. Kalberg Olrik Thoft.

Vintervejr fra sydlige retninger

Tropisk maritimluft (Tm) kommer ind over landet fra sydvest. Luftmassen kommer fra de varmere, sydlige himmelstrøj. Den bringer lun og fugtig luft med sig. Om vinteren bringer det mildning til Danmark. Det kan en overgang give isslag eller sne og slud, men kommer luftmassen hele vejen gennem landet, følger der oftest tøvejr med bagefter.

Som prognoserne ser ud mandag eftermiddag får vi denne vejrtype ind til Danmark sidst på ugen med regn fra vest.

Kommer vintervejret fra syd får vi en blanding af maritim- og kontinentaltropeluft. Det giver koldt vejr, men allersidst på vinteren kan det også give en mildning. Luftmassen er oftest tør, og det giver klart vejr. Men det sker også, at lavtryk har energi nok til at overleve turen op over det sydvestlige Europa og give nedbør til Danmark.

Tropisk kontinental (Tk) vintervejr kommer til Danmark fra sydøst. Luftmassen kommer fra den centrale del af kontinentet. Den giver, ligesom vintervejret fra syd, oftest koldt og tørt vejr. Kun ganske få lavtryk er dybe nok til at overleve turen op over det europæiske kontinent og give sne i Danmark.

Luftmasser med forår

Foråret og det lunere vejr kommer med luftmasser fra sydvest- eller vestlige retninger. Allersidst på vinteren kan lunere luft også komme til Danmark med luftmasser fra syd. Som prognoserne ser ud nu, er foråret ikke lige på trapperne. De forårshungrende må altså væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Hund blandt anemoner

Anemone-eksplosion. Foto Kurt Winkler.

13. februar 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle