Doha holder hus for COP18

Mandag begynder årets efterhånden traditionsrige klimatopmøde - denne gang under navnet COP18 og denne gang i Doha, Qatar.

Alverdens klimaforhandlere drager derfor hen over weekenden mod Qatar, hvor dagsordenen frem til 7. december står på verdens klimaproblemer og den vej, der skal udstikkes i forsøget på at finde en løsning.

DMI er som ved de tidligere COP’er med på mødet. Klimaforsker Tina Christensen er en del af en større dansk delegation. Hun fortæller:

"Delegationens hovedfokus ligger på tre elementer:

  • For det første skal der sikres fremdrift i arbejdet frem mod en samlet klimaaftale i 2015 med forpligtelser for alle parter, og hvor den traditionelle opdeling i ilande og ulande udviskes.

  • For det andet er det nødvendigt at der skrues op for ambitionsniveauet frem mod 2020, ellers bliver det yderst vanskeligt at overholde målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader.

  • For det tredje er det vigtigt at der opnås enighed om en ny forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen."

Doha

Doha kalder. Foto fra www.cop18.qa

Ligesom tidligere COP’er er der også ved COP18 flere sideløbende forhandlingsspor under de intense dage, hvor forhandlerne forsøger at nå til enighed.

"Fra DMI’s holder vi øje med bestræbelserne for at koordinere og understøtte systematiske observationer på globalt plan, så disse kan danne grundlag for risikovurderinger og klimatilpasning. Vi håber ydermere, at konferencen vedtager et nyt arbejdsprogram om formidling af klimaforandringer, så verdens befolkning sikres viden om og forståelse af klimaforandringerne og deres betydning. Og sidst - men ikke mindst - så følger vi diskussionerne om en fælles vision, hvor ønsket er at få identificeret et globalt reduktionsmål i 2050 og blive enige om, hvilket år udledningerne skal toppe," slutter Tina Christensen, inden hun tager afsted.

COP står for Conference of the Parties og er det øverste organ i de internationale klimaforhandlinger. De 192 lande, der har underskrevet Klimakonventionen er repræsenteret på COP'en og alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen bliver truffet her. 18 betyder, at det er det 18. møde i rækken.

24. november 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram