Æstetisk storm passerede Alaska

Sidst i september lå et kraftigt lavtryk lige syd for Alaska. Fra satellit var det æstetisk set nærmest 'den perfekte storm'.

Den 26. september lå et mere end almindeligt dybt lavtryk lige syd for Alaska. Centertrykket faldt på blot 24 timer hele 42 hPa. Når centertrykket falder så hurtigt, taler meteorologerne om 'en meteorologisk bombe'. Heldigvis endte stormen med at forblive til havs.

Satellitbillede

'Den perfekte storm' syd for Alaska den 26. september. Foto NASA fra satellitten Suomi NPP.

Da lavtrykket var dybest, nåede centertrykket ned på 956 hPa. Det er dybere end mange tropiske orkaner. Til gengæld er det ikke helt så dybt som den danske december-orkan fra 1999, som 'bundede' på 952,4 hPa.

Skolebogseksempel på coriolis

På grund af den hurtige uddybning og den store trykgradient udviklede lavtrykket sig nærmest som et skolebogseksempel på den spiralform, systemets egenrotation forårsager.

På den nordlige halvkugle spiraliserer luften mod uret rundt om et lavtryk, fordi coroliseffekten afbøjer luftpartikler, der 'suges' ind mod punktet med det laveste tryk, til højre. Tilsvarende løber luften med uret rundt om et højtryk. På den sydlige halvkugle forholder det sig modsat, da coriolis-effekten her afbøjer bevægelser til venstre.

De færreste dagligdags ting er påvirket af corioliseffekten, for den er ganske svag og proportional med hastigheden. Men ved meget langvarige bevægelser og over lange afstande bliver den åbenlys. Corioliseffekten styrer altså ikke, hvilken vej vand løber ud af et afløb, men den kontrollerer, hvilken vej luften roterer i et tryksystem.

Af Niels Hansen,
2. oktober 2012.

Viden om vejr og klima

Se alle