La Niña trykker tørken ind over Afrikas Horn

Afrikas Horn plages af tørke. FN-organisationen FAO (Food and Agriculture Organization) betegner situationen som den værste i 60 år. Kombinationen af klimaforandringer og vejrfænomenet La Niña tilskrives som en stor del af årsagen, og fremtiden byder på mere tørke.

Der vil højst sandsynligt gå færre end 60 år, før næste periode med langvarig tørke indtræffer på Afrikas Horn. Hele 21 førende klimamodeller fra forskellige lande er enige om, at den globale opvarmning giver os mere ekstremt vejr.

"Det betyder, at vi fremover vil opleve flere af disse langvarige tørkeperioder på grund af klimaforandringer", siger klimaforsker Martin Stendel, Danmarks Klimacenter, DMI.

Men tørken, der primært hærger i Somalia, Etiopien, Kenya, Djibouti og Uganda, skyldes også den kraftige La Niña, som i juni 2010 hurtigt byggede sig op og først aftog 11 måneder senere.

La Niña og modsætningen El Niño er et koblet ocean-atmosfære fænomen, der hvert andet til syvende år udløser en kæde af vejrmæssige forandringer over store dele af kloden.

I El Niño-år påvirker det varmere overfladevand i det tropiske, østlige Stillehav den globale temperatur. Det omvendte sker i La Niña-år. Her dominerer koldt overfladevand den tropiske del af det østlige Stillehav.

Vegetation Afrikas Horn

En af de værste tørker i det 20. århundrede fandt sted på Afrikas Horn i 1984-85. Satellitfotoet fra august 1984 viser afvigelserne i bevoksningsgrad. De røde farver er mindre bevoksning end normalt og derfor udtryk for intens vandmangel. Grafik NASA.

"Nedbør ved Afrikas Horn afhænger af nord- og sydbevægelsen af det såkaldte ækvatoriale lavtryksbælte - også kaldet den intertropiske konvergenszone - ligesom det påvirkes af andre vejrfænomener som El Niño og La Niña, havtemperaturen i det Indiske Ocean og vindfordelingen i den lavere atmosfære", siger klimaforskeren.

Atmosfærisk cirkulation omkring ækvator

Det ækvatoriale lavtryksbælte strækker sig rundt om hele Jorden, og er der, hvor passatvindene fra både den nordlige og den sydlige halvkugle mødes. Ved Ækvator bliver luften i bæltet opvarmet af stærk sol og varmt havvand, hvorved der bliver trukket luft ind fra nord og syd. Denne luft opvarmes, stiger og afkøles, hvormed fugten i luften afgives og giver ophav til megen regn-, torden- og uvejr.

I begyndelsen af året ligger lavtryksbæltet syd for Afrikas Horn. Det bevæger sig mod nord i løbet af foråret og mellem marts og maj ligger bæltet over regionen, så der falder regn. Derefter er det ækvatoriale lavtryksbælte for langt mod nord, men når det igen flytter sig tilbage mod syd i november og december, falder der regn. Det er imidlertid mindre mængder og udebliver en gang imellem.

"Det burde altså regne kortvarigt i slutningen af året, og så igen i vores forår, men i 2010 og 2011 har regionen stort set været uden nedbør, og det skyldes i høj grad La Niña fænomenet", forklarer Martin Stendel.

Flere af de forrige år har også været meget tørre, og i de næste to årtier viser klimamodellerne reduktion af nedbøren i den i forvejen meget tørre region. På langt sigt viser flere klimamodeller vildere vejr med kraftigere og oftere forkomne nedbørshændelser og længere tørkeperioder.

DMI er involveret i projekter flere steder i Afrika, hvor vi sammen med de lokale meteorologiske tjenester blandt andet opbygger de observationsnet, der er grundlaget for gode vejrudsigter og dermed klimaprognoser. Det kan for eksempel give de afrikanske landmænd bedre mulighed for at planlægge såning og høst af deres afgrøder i forhold til klimavariationer.

12. august 2011

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle