DMI bidrager med hovedforfatter til FN's 5. klimarapport

Forskningsleder Jens Hesselbjerg, DMI, bliver igen hovedforfatter på den kommende IPCC-rapport. Denne gang på et kapitel om processer af betydning for regionale klimaændringer.

Arbejdet med den 5. store klimarapport fra FN's klimapanel IPCC har været i fuld gang i to år. Indholdsfortegnelsen lå klar i 2009, og nu er også forfatterudnævnelsen faldet på plads.

Danske forskere og eksperter indtager igen vigtige pladser som bidragydere til de omfattende IPCC-rapporter. FN's klimapanel er delt op i tre arbejdsgrupper, som samler den eksisterende viden om forskellige områder inden for klimaforskningen.

Jens Hesselbjerg

DMI's Jens Hesselbjerg bliver koordinerende hovedforfatter til FN's 5. klimarapport.

Den første arbejdsgruppe fokuserer på kortlægning af det naturvidenskabelige grundlag. Her bidrager Klimaforsker og forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Klimacenter, DKC, på DMI som koordinerende hovedforfatter på et kapitel om processer af betydning for regionale klimaændringer.

"IPCC-rapporterne kondenserer og vurderer den eksisterende viden om klimaforandringer som den forstås og er dokumenteret i den videnskabelige faglitteratur", siger Jens Hesselbjerg.

"Den store bevågenhed omkring resultaterne i rapporterne fra regeringer, fagfæller og interesserede i almindelighed gør det til en ære og samtidig en enorm udfordring at være med i arbejdet. Udfordringen består i at levere resultater, det vil sige udsagn, som er både fagligt korrekte, robuste og samtidig har relevans for beslutningstagere. Det glæder jeg mig meget til at være en del af igen".

Det er godt to år siden IPCC's 4. hovedrapport blev endeligt accepteret.

Den anden arbejdsgruppe beskæftiger sig med klimaeffekter, tilpasning og følsomhed. Her bidrager John Porter fra KU-LIFE som hovedforfatter på et kapitel om effekten af klimaforandringer på fødevaresikkerheden.

Den tredje arbejdsgruppe er den mere løsningsorienterede, som arbejder med forskellige strategier for afbødning af de forestående klimaændringer. Kirsten Halsnæs fra DTU-klimacenter bidrager her som såkaldt review-editor, og Simon Bolwig og Maria Josefina fra DTU bidrager som hovedforfattere.

Den første arbejdsgruppe er efter planen klar med deres rapport i september 2013. Anden og tredje er sat til henholdsvis marts 2014 og april 2014, og synteserapporten forventes klar i september 2014.

24. juni 2010.

Fire forsider

Forsiderne af de originale engelske udgaver af den seneste IPCC-rapport AR4.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram