Støv fra Roskilde blæser vidt omkring

I våde år handler historierne fra Roskilde Festival om smat. 2009 har dog været både varmt, tørt og solrigt, så nu er det ikke mudder, men støv, som er det store samtaleemne.

Roskildestøv! Det må der være en historie i, mente journalist Susanne Sayers fra MetroXpress. Hun kontaktede mandag DMI for at høre, om vi kunne sige noget om, hvor støvet endte.

Støvet er en god blanding af mineralsk materiale - f.eks. lerpartikler - fra det øverste jordlag, findelt organisk materiale fra f.eks. ødelagt græs og så forskellige menneskeskabte komponenter som ølsjatter og visse unævnelige afsondringer. Støvet skulle dog, ifølge læger Politiken har talt med, være bakteriologisk ganske uskadeligt.

Meget af støvet når ikke over knæhøjde, men en lille del er så fint, at det bliver hvirvlet så højt op, at vinden får fat i det og flytter det væk fra Roskilde Dyrskueplads, hvor festivalen finder sted. Og når først støvet er i luften, så kan spredningen beregnes med de modeller, der er udviklet til de danske beredskaber.

"Modellen er udviklet til at beregne spredning af luftbåret, skadeligt materiale. Oprindeligt var den tænkt til f.eks. radioaktivt materiale, giftig røg og luftbårne dyresygdomme, men som testobjekt er Roskilde-støv fortrinligt", fortæller chefkonsulent Jens Havskov Sørensen. Han påpeger, at det er vigtigt for det danske beredskab hele tiden at sikre, at værktøjerne er i orden, så en live-test af systemet er velkommen.

Bevægelsen af Roskilde-skyen er beregnet med spredningsmodellen RIMPUFF, der er udviklet på Risø DTU. RIMPUFF er koblet til DMI's vejrmodel HIRLAM, som leverer meteorologiske prognosedata i høj rumlig og tidslig opløsning.

"Vi fortæller modellen præcis, hvor Roskilde Dyrskueplads ligger, ca. hvor meget støv, der bliver frigivet til atmosfæren pr. sekund, og hvilken type støv, der er tale om. Det støv flytter modellen så rundt på, som vinden blæser", forklarer Jens Havskov Sørensen med et glimt i øjet.

Spredningen af støv fra Roskilde over Sjælland

Animation af støvskyen fra Roskilde Festival beregnet af spredningsmodellen RIMPUFF udviklet ved Risø DTU i kombination med DMI's meteorologiske model. Animationen starter søndag aften og slutter fredag middag. Hvert skridt viser seks timers middelkoncentration af støv nær jordoverfladen. Farvekoden angiver koncentrationsværdien i intervaller med en faktor ti mellem naboværdierne.

I den virkelige verden ville oplysningerne for eksempel handle om, hvor en kvægbesætning inficeret med mund- og klovesyge befinder sig, og hvor meget virus der frigives.

Jens Havskov Sørensen understreger, at der ikke er nogen grund til bekymring, selv om det ser voldsomt ud, når skyen i perioder dækker store dele af Sjælland.

"Koncentrationerne er formentlig kun generende på og omkring selve pladsen. Man vil næppe kunne spore noget af støvet på en hvid bil parkeret et par kilometer væk. Og i en afstand af ti kilometer er den mængde støv i luften, der stammer fra festivalpladsen, formentlig langt overgået af støv fra lokale kilder, som f.eks. kørsel på grusveje", slutter han.

Festivaldeltagere i 2008

I 2008 var der klar blå himmel og lav sol i vest mens det amerikanske sydstatsband 'Kings of Leon' spillede. Foto: John Cappelen.

3. juli 2009.