Klimaudviklingen og solaktiviteten lægger afstand til hinanden

Solens aktivitet er ikke længere en styrende faktor på Jordens klima. Det bekræfter nye data fra DMI.

"Når vi kigger på de seneste data og analyser, så bekræfter de vores tidligere analyser, der viser, at Solens aktivitet og Jordens klima ikke længere følges lige så godt ad som tidligere. Ja, faktisk skilles de til stadighed," siger klimaforsker ved DMI, Peter Thejll.

Forløbet af Jordens gennemsnitstemperatur og aktiviteten af solpletter har fulgt hinanden i godt 100 år af den tid, hvor vi har målt Jordens temperatur. Det førte i 1991 til offentliggørelse af en meget omtalt artikel i det anerkendte tidsskrift Science.

Afvigelse fra temperaturnormalen

Figuren viser den nordlige halvkugles middeltemperatur over land (blå kurve) med data fra CRU i Norwich England. Den røde kurve viser længden på solcyklussen i skalerede enheder således at korte cykler svarer til varme perioder og lange cykler svarer til kølige. De to stiplede linjer viser intervallet hvori skaleringen er bestemt. Den simple solmodel formår åbenbart ikke at forklare temperaturudviklingen efter 1970'erne.

Teorien for en nuværende sammenhæng mellem solaktivitet og Jordens klima er dog blevet afkræftet, fordi senere analyser påviste, at de to forløb havde lagt afstand til hinanden efter ca. 1970. De seneste data støtter op om denne udvikling.

"Når de to kurver, om man så kan sige, stikker af fra hinanden, så betyder det, at der nu er andre påvirkninger, der ændrer Jordens klima mere end Solen; ændringer, som med meget stor sandsynlighed stammer fra den menneskeskabte drivhuseffekt," siger leder af Danmarks Klima Center, Anne Mette K. Jørgensen.

Forskellen mellem den observerede temperatur og den temperatur, som forskerne kan udlede af solaktivitetens længde, er helt oppe på ca. 1°C, bekræfter de seneste data fra DMI. Ifølge FN’s klimapanel IPCC skyldes det meste af den globale opvarmning, der er observeret de sidste 50 år med meget stor sandsynlighed den menneskeskabte drivhuseffekt.

13. januar 2009.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram