Klimaforandringer bliver voldsommere end forventet

Mængden af drivhusgasser i atmosfæren stiger hurtigere end forventet, viser nye undersøgelser. Det kan udløse et væld af feedbackmekanismer i naturen som langt flere skovbrande og optøning af permafrost i Arktis. Milliarder tons kulstof kan på den måde frigives til atmosfæren og føre til markant højere temperaturer på Jorden end, forskningen hidtil har forudsagt.

Klimaet ændrer sig voldsommere, end FN's klimapanel (IPCC) forudser i sin seneste hovedrapport fra 2007. Det viser nye undersøgelser ifølge Chris Field, forsker ved Stanford University og medlem af IPCC. Årsagen er, at menneskets udledning af drivhusgasser accelererer hurtigere end antaget i IPCC’s udslipscenarier. Det skyldes udviklingslande som Kina og Indien, der over de sidste ti år har oplevet kraftig fremgang i antallet af elkraftværker primært baseret på kul.

Øget udslip af drivhusgasser kan igangsætte farlige tilbagekoblinger i klimasystemet, viser de nye undersøgelser. Nuværende kulstoflagre kan omdannes til kulstofkilder som for eksempel tundraen i Arktis. I dag indeholder tundraen store mængder kulstof, der har været bundet i frossent plantemateriale i flere tusinder af år. Ved stigende temperaturer vil jorden tø op, og det sætter gang i og øger hastigheden af forrådnelsesprocesser af plantematerialet.

Is-stykker i vand ud fra kyst

1670 milliarder tons kulstof er bundet i den arktiske tundra. Foto John Cappelen.

Processen fører til frigivelse af store mængder drivhusgasser til atmosfæren.  ”I den arktiske tundra er der bundet 1670 milliarder tons kulstof, som frigives, hvis jorden tør op, og det vil tredoble mængden af drivhusgasser i atmosfæren”, siger klimaforsker Martin Stendel, Danmarks klimacenter, DMI.

Undersøgelserne påpeger også andre feedbackprocesser i form af flere skovbrande i troperne. Det vil frigive de mængder kulstof, der er lagret i vegetationen og betyde yderligere udslip af CO2. I dag er den fugtige vegetation i skovene brandsikker, men med højere temperaturer og ændrede nedbørsmønstre vil skovene blive mindre fugtige og kan dermed lettere antænde. Det vil lede til yderligere udslip af drivhusgasser til atmosfæren og sætte skub i klimaforandringerne.

”I IPCC’s 4. hovedrapport er feedbackprocesser for optøning af permafrost eller tropiske skovbrande ikke medtaget i detaljer, fordi de dengang ikke var velforstået”, siger centerleder Anne Mette Jørgensen, Danmarks klimacenter, DMI. Med de nye undersøgelser ser det ud til, at den globale opvarmning bliver voldsommere og med mere omfattende konsekvenser, end hidtil troet.

26 februar 2009

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram