Vejrudsigter

Her kan du finde svar på nogle klassiske spørgsmål omkring vejrudsigter.

Hvor finder jeg vejrudsigter for udlandet? Åbn open icon luk close icon

Vejret for byer, steder og farvande i verden finder du ved en simpel søgning i søgefeltet. 

Hvorfor er prognoserne forskellige? Åbn open icon luk close icon

Når man vil beregne en prognose syv døgn frem, er man nødt til at tage hensyn til, at vejret i Danmark i løbet af syv døgn påvirkes af vejret over hele kloden. Man er derfor nødt til at anvende en global prognosemodel.

Til beregning af vejret to dage frem kan man nøjes med et meget mindre område, og man kan derfor til gengæld gør prognosen mere detaljeret. DMI's mest detaljerede model for vejret i Danmark beregner vejrudsigter i en opløsning på 2,5 gange 2,5 km. Det er noget af det mest detaljerede, der gøres operationelt i Europa.

Begge typer beregninger er automatiske, fordi det ikke er realistisk at udarbejde så mange vejrudsigter manuelt. Derfor kan de også afvige fra DMI's øvrige udsigter, som skrives af meteorologerne, og som på grund af meteorologernes viden og erfaring er bedst.

Vi har sat de automatiske udsigter på vores hjemmeside, fordi det altså er muligt at beregne den slags udsigter, og fordi vi synes, at så skal borgerne da også have glæde af dem.

Hvad er forskellen på regionaludsigten og lokationsvejret (byer, steder og farvande)? Åbn open icon luk close icon

”Lokationsvejret” (byer, steder og farvande) er et automatprodukt, hvor "værdierne" er prognosernes direkte output på et givet sted til en given tid. Det betyder, at der ikke tages højde for at tiden går. Derfor vil produktets kvalitet svinge meget. I stabile perioder vil det ofte ramme godt, mens det i ustadige perioder vil være knapt så godt.

Regionaludsigterne er lavet af meteorologer, der hele døgnet sidder og vurderer prognoserne op mod virkeligheden og deres erfaringer, og derefter udarbejder de vejrudsigten efter bedste overbevisning. Disse udsigter vil i langt de fleste tilfælde være af langt højere kvalitet end Lokationsvejret. 

Prognoserne er gode, men vejrudsigterne bliver mere troværdige/rigtige, når en meteorolog har vurderet prognosekørslens evne til at ramme den aktuelle situation. I disse skrevne regionaludsigter vil vejrets udvikling hen over tid også blive beskrevet.

Hvorfor er der forskelle på DMI’s vejrudsigt og den lokale vejrudsigt i udlandet? Åbn open icon luk close icon

”Lokationsvejret” (byer, steder og farvande) for udlandet baseres på en global model, mens det danske ”Lokationsvejr” på en mere detaljeret regional model. De to forskellige typer beregninger kan, i sagens natur, give lidt forskellige resultater. Vi anbefaler, at man benytter de lokale meteorologiske myndigheder for det land, man befinder sig i.

Viden om vejr og klima

Se alle