Pollen

Her kan du få svar på nogle klassiske spørgsmål omkring pollen.

Hvordan måles pollen? Åbn open icon luk close icon

Pollentallet er det gennemsnitlige antal pollen pr. kubikmeter luft i døgnet fra klokken 13 til klokken 13 den følgende dag. Pollensporene udtages af en luftprøve, og ved mikroskopisk optælling tælles pollenantallet hver dag. Målingerne udføres i 15 meters højde for at få målinger, der er repræsentative for et større område.

Udføres målingerne for eksempel i 2 meters højde, vil der normalt være langt flere græspollen, men der vil også være større variation af data fra sted til sted og også større tidslige variationer. Desværre er det ret kostbart at gennemføre pollentællingerne, så der er med de nuværende ressourcer desværre ikke mulighed for at gennemføre målinger i forskellige højder.

Læs mere i vores tema om pollen.

Hvorfor bliver der kun målt pollen i København og Viborg? Åbn open icon luk close icon

DMI og Astma-Allergi Danmark vil meget gerne måle pollen flere steder i Danmark, end vi gør nu. Desværre er målingerne forholdsvis omfattende, og det er endnu ikke lykkedes at skaffe midler til det, men vi arbejder for minimum én målestation i hver region.

Du kan se dagens pollental på Danmarks-siden.

Hvorfor er pollental normalt højere i København end i Viborg? Åbn open icon luk close icon

Det er rigtigt, at pollentallene normalt er højere i København end i Viborg – og nogle gange er de også utrolig meget højere i København. Grunden er, at København er en relativ grøn by med mange birketræer, og at København ligger tæt på Sverige, hvor der også er mange birketræer. Desuden er vejret generelt mere gunstigt for mange pollen i København med lidt mindre nedbør og mere højtrykspræget vejr.

Viden om vejr og klima

Se alle