Måleudstyr

Her kan du finde svar på nogle klassiske spørgsmål omkring måleudstyr.

Hvordan indstilles et barometer? Åbn open icon luk close icon

Barometret stilles efter det aktuelle, officielle lufttryk fra nærmeste vejrstation. Aktuelle lufttryk findes på forsiden under Vejrkort (klik på Lufttryk og nedbør i boksen til højre). De kan også høres på telefon 1853 (fra udlandet +45 7010 1853). Bemærk tidspunktet.

Vær opmærksom på, at hvert enkelt angivet lufttryk repræsenterer det højdereducerede lufttryk. Det vil sige lufttrykket, som det ville være ved havoverfladen, uanset i hvilken højde det er målt.

Er der store trykforskelle hen over landet, så vent med at indstille barometret til en dag med mere ensartet trykfordeling. Det giver et mere nøjagtigt resultat.

Lufttrykket falder med højden

Luften bliver gradvist tyndere, jo højere op over havoverfladen man bevæger sig. Derfor falder lufttrykket med højden.

Det vil sige, at hvis man for eksempel står med sit barometer på toppen af Himmelbjerget 147 m over havniveau, vil barometret vise et betydeligt mindre lufttryk end det tryk, der oplyses fra nærmeste DMI-målestation.

Udregn eller brug DMI’s angivne lufttryk

Bor man mindre end 10 m over havniveau, har trykfaldet i højden næsten ingen betydning for indstillingen af ens hjemmebarometer. Men bor man i højere beliggende områder eller i et højhus, må man kende højden over havniveau af sin bolig for at kunne indstille barometret korrekt til det virkelige lufttryk – som vist i eksemplet.

Man kan med fordel vælge at indstille barometret direkte efter trykket, som det er angivet fra DMI. Derved medregner man ikke trykfaldet i højden. Barometeret vil så vise lufttrykket, som det ville være ved havoverfladen. Trykket vil således være umiddelbart sammenligneligt med lufttrykkene angivet på diverse vejrkort.

Mellem havniveau og 2 kilometers højde er trykfaldet ca. 0.125 hPa pr. m.

Eksempel på udregning af lufttryk

Er lufttrykket fra en målestation nær Himmelbjerget eksempelvis angivet til 1005.3 hPa, så vil det virkelige lufttryk på Himmelbjerget være 986.9 hPa.

Forskellen udregnes ved: 0.125 hPa/m ×147 m = 18.4 hPa. Dette resultat trækkes fra det angivne luftryk: 1005.3 - 18.4 = 986.9 hPa.

I dette tilfælde indstiller man altså sit barometer til 986.9 hPa.

Hvordan indstilles et aneroidbarometer? Åbn open icon luk close icon

Det mest almindelige hjemmebarometer er det såkaldte aneroidbarometer; et ”barometer uden væske” – det vil sige uden kviksølv. Det består af en lufttom metalkapsel, der udvider sig eller trækker sig sammen afhængig af lufttrykket, og hvor trykket angives af en viser på en ur-lignende skive.

Normalt indstilles barometret ved at dreje viseren hen på det rigtige tryk ved hjælp af en skrue på bagsiden.

Husk at ”tromme” let på kanten af barometret med for eksempel en finger – ligesom ved almindelig aflæsning – før indstillingen begyndes. Så får du rykket viseren helt på plads.

Normaltrykket er typisk i midten

Er du i tvivl, om tallene på skiven er angivet i hPa, mb, mm HG eller tommer HG (US, DK, FR), så er normaltrykket på skalaen typisk angivet øverst i midten svarende til kl. 12 på en ur-skive:

Normaltryk hPa eller mb = 1013.3
Normaltryk mm HG = 760.0
Normaltryk tommer HG (US) = 29.921 eller 2911/12
Normaltryk tommer HG (DK) = 29.063 eller 29 0.8/12
Normaltryk tommer HG (FR) = 28.076 eller 28 0.9/12

HPa eller mb

Er trykket på skiven angivet i hPa (hektopascal) eller mb (millibar), kan barometeret uden videre indstilles efter det aktuelle lufttryk, der ved DMI angives i hPa (et tryk på for eksempel 1005 hPa = 1005 mb).

Millimeter HG

Er trykket på skiven angivet i mm HG (millimeter kviksølv), skal det aktuelle DMI-lufttryk omregnes fra hPa til mm HG, før barometeret kan indstilles. Det gøres let på Meteorologisk lommeregner eller på egen lommeregner. Du ganger det aktuelle lufttryk fra DMI med 0.75 for at få tallet i mm HG. For eksempel hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.75×1005.3 hPa = 754 mm HG.

Tommer HG 

Er trykket på skiven angivet i tommer HG (tommer kviksølv), skal det aktuelle DMI-lufttryk omregnes fra hPa til tommer HG, før barometeret kan indstilles.

Ud over barometre, der viser trykket i amerikansk-britiske tommer, tommer HG (US), findes der en del hjemmebarometre af ældre modeller. De anvender en tomme-type efter et gammelt dansk længdemål, tommer HG (DK), eller efter et gammelt fransk længdemål, tommer HG (FR). Barometerskiven på disse er ofte inddelt i 1/12 tommer.

Tommer HG (US) 

Omregningen fra hPa til tommer HG (US) kan gøres på Meteorologisk lommeregner eller på egen lommeregner. Du ganger det aktuelle lufttryk fra DMI med 0.0295 for at få tallet i tommer HG. For eksempel hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0295×1005.3 hPa = 29.656 tommer HG (US) ˜ 29 8/12 tommer HG (US).

Tommer HG (DK) 

Omregningen fra hPa til tommer HG (DK) må gøres på egen lommeregner. Du ganger det aktuelle lufttryk fra DMI med 0.0287 for at få tallet i tommer HG (DK). For eksempel hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0287×1005.3 hPa = 28.832 tommer HG (DK) ˜ 28 10/12 tommer HG (DK).

Tommer HG (DK) 

Omregningen fra hPa til tommer HG (DK) må gøres på egen lommeregner. Du ganger det aktuelle lufttryk fra DMI med 0.0287 for at få tallet i tommer HG (DK). For eksempel hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0287×1005.3 hPa = 28.832 tommer HG (DK) ˜ 28 10/12 tommer HG (DK).

Tommer HG (FR) 

Omregningen fra hPa til tommer HG (FR) må gøres på egen lommeregner. Du ganger det aktuelle lufttryk fra DMI med 0.0277 for at få tallet i tommer HG (FR). For eksempel hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0277×1005.3 hPa = 27.857 tommer HG (FR) ˜ 27 10/12 tommer HG (FR).

Hvordan indstilles et hygrometer? Åbn open icon luk close icon

Et hygrometer indstilles ved først at omvikle det med en våd drypfri klud. Efter ca. 30 minutter bør hygrometret vise mindst 95 % fugtighed. I modsat fald stilles viseren til en visning på 95 %. Undersøg dog først, om hygrometret kan tåle denne behandling.

Viden om vejr og klima

Se alle