Drivhuseffekt

Her kan du få svar på nogle klassiske spørgsmål omkring drivhuseffekten.

Er drivhuseffekten et naturligt fænomen?Åbnopen iconlukclose icon

Ja, de vigtigste drivhusgasser er naturligt tilstede i atmosfæren. Uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur være omkring 30 °C lavere end i dag. Mennesket har dog forøget koncentrationen af drivhusgasser, hvilket forøger Jordens gennemsnitstemperatur

Hvilke gasser er drivhusgasser?Åbnopen iconlukclose icon

De vigtigste drivhusgasser er vanddamp, kuldioxid (CO2) og methan (CH4). Andre drivhusgasser er: CFC-gasser, lattergas (N2O) og ozon (O3).

Hvor kommer de menneskeskabte drivhusgasser fra?Åbnopen iconlukclose icon

Menneskeskabte ændringer i koncentrationerne af drivhusgasser stammer fra:

Kuldioxid (CO2):

Afbrænding af olie, kul og naturgas (industri, opvarmning, transport), samt cementproduktion.

Methan (CH4):

Biologiske processer (kreaturer, risdyrkning) samt tab i forbindelse med udnyttelse af naturgas.

Lattergas (N2O):

Industrielle processer, afbrænding af biomasse og brug af kvælstofgødning.

CFC-gasser:

Industriel brug (køleanlæg, produktion af skumplast og som opløsningsmiddel).

Ozon (O3):

I atmosfærens nederste lag stammer ozon især fra trafikken.

Hvor kan jeg læse mere om drivhuseffekten?Åbnopen iconlukclose icon

Læs mere i vores spændende temaer om drivhuseffekten og drivhusgasser.

Viden om vejr og klima

Se alle