Populærvidenskabelige artikler om klima

Nedbørsekstremer og regnfattige somre

Sommeren 2018 blev usædvanlig varm og regnfattig. Men hvor almindelige er den slags ekstreme hændelser? Forfatterne har analyseret danske nedbørsdata helt tilbage fra 1874 og finder en generel stigning i både middelnedbør og ekstreme nedbørshændelser over tid.

Læs mere.

Klimavariationer - flere ekstremer i et varmere klima

Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer? Ja, afslører en analyse af mere end 140 års temperaturmålinger fra fem meteorologiske stationer.

Læs mere.

 

Klima på kogepunktet - gode råd til fremsynet formidling

Det er rigtig trendy at være klimavenlig. Og et emne, en begivenhed eller en person der er kørt op på darlingniveau, må også ned igen. Klimaet er blevet stjerne for en aften. Og hvis du tror på, at klimaet har et problem, og at vi kan og skal gøre noget ved det, så har du hermed til opgave at sætte tingene i deres rette perspektiv overfor dine tilhørere.

Læs mere.

Menneskeskabte klimaforandringer - fup og fakta

Der tales meget om menneskeskabte klimaændringer, og det fyger omkring med påstande - men hvad er egentlig fup og hvad er fakta. Tidsskriftet "Vejret" fra Dansk Meteorologisk Selskab har sat forskningsleder Eigil Kaas stævne for at få ryddet de værste misforståelser af vejen.

Læs mere.

IPCC gennem tiden

Intergovernmental Panel on Climate Change - bedre kendt som “IPCC” eller “FN’s klimapanel” blev oprettet i 1988. Her samles lande fra en stor del af verden og drøfter klimaemner. Og der er brug for det. Over det seneste par årtier er der sket en hurtig udvikling i forståelse og  af menneskeskabte klimaændringer.

Læs mere.

Klimaforskernes krystalkugle

Troværdige forudsigelser af fremtidens klima afhænger af, om forskerne kan konstruere klimamodeller, der på overbevisende måde kan simulere fortidens og nutidens klima.

Læs mere.

 

 

Tre cykler, sommer og en istid

Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer i Jordens bevægelser omkring Solen. Disse naturlige klimavariationer sætter rammen for en forståelse af klimaet i det menneskenære perspektiv.

Læs mere.

 

Solaktivitet og klima - er der nogen sammenhæng?

Spørgsmålet om en eventuel sammenhæng mellem Solens aktivitet og klima har i lang tid optaget sindene. Formålet med denne artikel er at søge at sætte konkrete tal på temperaturændringer, som direkte kan tilskrives Solens aktivitet. Resultatet af analysen er, at der statistisk er en sammenhæng.

Læs mere.

Kig på Månen og forstå Jordens klima

Forskere fra Danmark og Sverige vil udvikle et system, der automatisk kan måle jordskinnet – dvs. det lys, der reflekteres fra Jorden op på Månen. Målingerne skal hjælpe forskerne med at forstå klimaændringer på Jorden.

Læs mere.

 

Danmark i det globale drivhus

Klimamodellerne viser, at temperaturen i Danmark vil stige frem mod år 2100, og der vil komme mere ekstremt vejr i form af hedebølger, regnskyl, storme og stormfloder.

Læs mere.

 

 

Hav og klima - Atlantens rolle i klimasystemet

Oceanerne har en stor rolle i klimaets udvikling. Men beskrivelsen af vandmassernes bevægelser i oceanerne har hidtil ikke været så detaljerede i klimamodellerne. Derfor bidrager oceanerne betydeligt til usikkerheden i forudsigelser af fremtidens klima.

Læs mere.

Viden om vejr og klima

Se alle