Hvordan bliver man meteorolog?

De fleste af os har set meteorologer optræde i tv, men hvordan bliver man egentlig meteorolog?

Bliv meteorolog

Uddannelsen

DMI uddanner et hold meteorologer om året. Her bliver de kommende meteorologer undervist i cirka seks måneder i de forskellige fag og opgaver, som meteorologer løser på DMI´s fire tjenestesteder i Karup, Skrydstrup, København og Nuuk i Grønland. Efter de seks måneder starter de kommende meteorologer på tre måneders indøvelse, inden de indgår selvstændigt som en del af DMI´s vagthold.


Uddannelsen til meteorolog foregår på DMI´s hovedkvarter på Østerbro, hvor de studerende får viden om alle områder inden for meteorologien, inklusive flyvemeteorologi og Grønlands meteorologi, men også iskortlægning, hydrologi, varsling af voldsomt vejr og mange andre fag.  Desuden bliver de uddannet til vejrobservatører og lærer, hvordan de kan formidle alle DMI´s komplicerede vejr-data, så det bliver til en vejrudsigt i klart sprog, som alle kan forstå.

 

Optagelseskrav og -proces

Engang blev man meteorolog gennem en traditionel elevuddannelse, men fra 1992 blev uddannelsen til meteorolog ændret, så man skulle have en relevant bacheloruddannelse fra et universitet for at komme ind. I dag kommer de meteorologstuderende typisk til DMI med en bachelor i fx fysik, geofysik, geologi eller geografi og har i løbet af deres uddannelse haft fag, der indeholder meteorologi.

Optagelsen til meteorologuddannelsen foregår ved, at DMI lægger et stillingsopslag op på hjemmesiden, som til enhver anden stilling. DMI søger som regel nye meteorologstuderende i foråret med opstart i efteråret. Når det er aktuelt, kan du se stillingsopslaget her.

Hverdagen som meteorolog

Som meteorolog på DMI holder man øje med vejret alle døgnets timer og alle årets dage, og man indgår derfor i en vagtordning med skiftende arbejdstider. Som meteorolog betjener man ikke kun dem, der vil vide om de kan holde havefest i tørvejr, men også forsvaret, luftfarten, forskere og andre særlige målgrupper. Der er derfor forskellige udviklingsmuligheder når man er blevet færdiguddannet, og der er altid nogen, der har brug for en pålidelig vejrudsigt.

Viden om vejr og klima

Se alle