Fagtermer og sejladsforhold

Beset

Beset

Beset betyder, at skibet sidder fast i isen og driver sammen med denne.

 

 

 

 

 

Isbundet

Isbundet

Isforholdene i en havn, et nor (snævert farvand) eller lignende kaldes for isbundet, når besejlingen er umulig undtagen med isbryderassistance.

 

 

 

 

 

Let område

Let område

Et let område er et kvalitativt udtryk, der betyder, at forholdene er forholdsvis lette at sejle i.

 

 

 

 

 

Vanskeligt område

Vanskeligt område.

Vanskeligt område

Et vanskeligt område således betyder at forholdene kan være vanskelige at sejle i.

 

 

 

 

 

Fastklemt

Fastklemt er når et skib sidder fast mellem isen, som presser mod skroget, dog uden at skade det.

Ispres

Der kan også foregå deformation af isen, hvilket gør det farligt for skibe at sejle der, og så er isen udsat for ispres.

Ishavn

Ishavn er et udtryk for en bugt i en isfront, som kan benyttes af skibe til at lægge til og losse ting direkte over på isshelfen.

Isloft

Et isloft er den drivis, som ubåde ser nedefra.

Gennembrydeligt isloft

Et gennembrydeligt isloft vil sige, at der er mange skylights (minimum 10 for hver 30 sømil (56 km)) eller andre muligheder for at stige op til havoverfladen.

Lukket isloft

Et lukket isloft betyder, at der hverken er skylights eller andre muligheder for opstigning til havoverfladen.

Isballe

En isballe er det modsatte af en isknold og stikker ned fra isloftet.

Iskøl

En iskøl er det modsatte af en skrueisvold og kan stikke 50 m ned fra isloftet.

Skylight

Et skylight er tynde pletter i isloftet og er som regel mindre end 1 m tykke og flade, hvilket gør, at lyset skinner meget nemmere igennem der end andre steder i isen. Skylights kaldes små, hvis de er under 120 cm brede, og store, hvis de er over.

Temaansvarlig Keld Qvistgaard
Opdateret 10. april 2019.

Viden om vejr og klima

Se alle