Deformation

Revnedannelse

Revnedannelse.

Revnedannelse

Revnedannelse sker, når isen oplever sideværts tryk, brækker i stykker og deformeres permanent. Betegnelsen bruges mest brud i meget tæt drivis, kompakt drivis og sammenfrosset drivis.

 

 

 

 

Skruning

Skruning.

Skruning

Ved skruning presses havisen sammen i isknolde. Flagerne kan  rotere under denne proces, og det kaldes på engelsk screwing.

 

 

 

 

 

Oppresning

Oppresning.

Oppresning

Ved oppresning presses havis op i skrueisvolde, som er rygge eller vægge af brudt is. Den del af havisen, der presses ned i vandet, kaldes en iskøl.

 

 

 

 

 

Overskydning

Overskydning.

Overskydning

Ved overskydning bliver flagerne skubbet delvist ind over hinanden, hvilket hovedsageligt sker i nyis og ung is. Resultatet af overskydningen kaldes overlappende flager.

 

 

 

 

 

Fingret overskydning

Fingret overskydning.

Fingret overskydning 

Ved fingret overskydning grener flagerne sig ind over og ind under hinanden og giver et indtryk af, at der er fingre. Dette sker typisk i tyndis og gråis.

 

 

 

 

Vejrpåvirkning

Vejrpåvirkning.

Vejrpåvirkning

Vejrpåvirkning ændrer isens overflade gennem smeltning, erosion og aflejring af materiale og kan dermed ændre overfladens udseende.

 

 

 

 

Temaansvarlig Keld Qvistgaard
Opdateret 10. april 2019.

Viden om vejr og klima

Se alle