Fortolkning af iskort

Koden og symbolerne på de iskort der udarbejdes af Istjenesten følger World Meteorological Organizations (WMO) konvention for beskrivelse af havis. Koden er beskrevet i figurerne nedenfor.

Ægkoden

Fortolkning af iskort ud fra ægkoden

Iskoncentrationskoden

Iskoncentrationslegende til fortolkning af iskort

Symboler og linier

Symboler til fortolkning af iskort

Viden om vejr og klima

Se alle