Fortolkning af iskort

Koden og symbolerne på de iskort der udarbejdes af Istjenesten følger World Meteorological Organizations (WMO) konvention for beskrivelse af havis. Koden er beskrevet i figurerne nedenfor.

Ægkoden
Fortolkning af iskort ud fra ægkoden
Iskoncentrationskoden
Iskoncentrationslegende til fortolkning af iskort
Symboler og linier
Symboler til fortolkning af iskort