Klimadata

Klimadata er en fællesbetegnelse for historiske meteorologiske observationer, som har været igennem et kvalitetstjek. De danske datasæt er komplette, mens de grønlandske datasæt kan have huller.

Klimadata kan hentes som:

  1. Stationsdata både for Danmark og Grønland
  2. Arealdata kun for Danmark (sættes fri i Q3/Q4 2021)
  3. Klimanormaler for Danmark og for grønlandske stationer (sættes fri i Q3/Q4 2021)

 

Stationsdata

Stationsdata laves ud fra rå observationer på målestationer og overholder et veldefineret regelsæt for kvalitet og tidsopløsning. For danske data gælder, at manglende og fejlmarkerede data er fyldt ud ved hjælp af omkringliggende stationer, mens de grønlandske datasæt kan have huller.
Tidsopløsning er mindst 1 time. For højere tidslig opløsning henvises til observationer.

Stationsdata kan hentes via DMI’s Frie Data API

Arealdata

Ved at interpolere stationsdata (beregne værdier mellem kendte værdier), kan man opnå et komplet datasæt for et landområde, der viser, hvordan vejret har været. Resultatet kaldes arealdata. Arealdata dækker over griddata som på figuren, men kan også hentes som kommune- og landstal. Griddata er arealdata i 10x10km og 20x20km grid.

Arealdata finder du i DMI’s Vejrarkiv

Klimanormaler

Klimanormaler viser, hvordan klimaet er et givent sted. En klimanormal er beregnet på grundlag af data fra en fast 30 årig periode og fortæller, hvordan vejret er i gennemsnit.
Klimanormaler bliver beregnet på stationsniveau for Danmark og Grønland og som arealdata for Danmark.

Find klimanormaler for Danmark, Grønland og Færøerne

For flere informationer gå til DMI's API for Frie Data

 

   Hvad er klimadata?

       Se med her.

Viden om vejr og klima

Se alle