Usikkerhed

Kurverne viser prognosens usikkerhed for nedbør, temperatur eller vind.

For nedbør vises usikkerheden som lyseblå søjler med den mest sandsynlige værdi markeret som et mørkeblåt bånd. Du kan få de præcise værdier for hver time ved at føre musen over eller berøre touch-skærmen.

For temperatur og vind vises usikkerheden som grafer, der viser intervallet for de sandsynlige værdier. Midt i grafen viser en kurve den mest sandsynlige temperatur eller vind. Du kan få de præcise værdier for hver time ved at føre musen over eller berøre touch-skærmen.

Usikkerheden er et værktøj

Vejrprognoser bliver aldrig helt sikre. Derfor er usikkerhed et redskab til at bedømme både den mest sandsynlige og den mest ekstreme udvikling af vejret.

Usikkerheden udregnes ved at køre vejrmodellerne mange gange med lidt forskellige udgangspunkter, der tager hensyn til usikkerheder forbundet med målingerne af det aktuelle vejr.

Pakken af vejrmodelkørsler - kaldet et ensemble - giver et billede af, hvilke udviklinger, der er sandsynlige, og hvilke som er mindre sandsynlige. Hvis kørslerne viser en stor variation, er det normalt et udtryk for at vejrsituationen er vanskelig at forudsige.

I nogle tilfælde kan ensemblet indikere, at en anden vejrtype indtræffer end den deterministiske model (hovedkørslen) forudsiger, og derfor kan man opleve at den oprindelige prognose for f.eks. nedbør forsvinder, når usikkerheden vælges til.

Læs mere om usikkerheden forbundet med vejrudsigter

 

Viden om vejr og klima

Se alle