Usikkerhed

Kurverne viser prognosens usikkerhed for nedbør, temperatur eller vind.

For nedbør vises usikkerheden som lyseblå søjler med den mest sandsynlige værdi markeret som et mørkeblåt bånd. Du kan få de præcise værdier for hver time ved at føre musen over eller berøre touch-skærmen.

Forklaring af usikkerhed på nedbørsgrafikken

For temperatur og vind vises usikkerheden som grafer, der viser intervallet for de sandsynlige værdier. Midt i grafen viser en kurve den mest sandsynlige temperatur eller vind. Du kan få de præcise værdier for hver time ved at føre musen over eller berøre touch-skærmen.

Forklaring af usikkerhed på vindgrafikken
Forklaring af usikkerhed på temperaturgrafikken

Usikkerheden er et værktøj

Vejrprognoser bliver aldrig helt sikre. Derfor er usikkerhed et redskab til at bedømme både den mest sandsynlige og den mest ekstreme udvikling af vejret.

Usikkerheden udregnes ved at køre vejrmodellerne mange gange med lidt forskellige udgangspunkter, der tager hensyn til usikkerheder forbundet med målingerne af det aktuelle vejr.

Pakken af vejrmodelkørsler - kaldet et ensemble - giver et billede af, hvilke udviklinger, der er sandsynlige, og hvilke som er mindre sandsynlige. Hvis kørslerne viser en stor variation, er det normalt et udtryk for at vejrsituationen er vanskelig at forudsige.