Brug DMI's data

Skal du bruge data, har DMI både observationsdata, klimadata, prognosedata og radardata til eksempelvis analyser. 
 

Observationsdata

Observationsdata beskriver de faktiske vejr- eller havforhold, der måles på målestationer. Observationsdata er under 48 timer gamle.

Har du brug for at følge eller formidle vejrets eller havets helt aktuelle udvikling, er det observationsdata, du skal bruge.

Observationsdata kaldes også synopdata, det kan for eksempel være temperatur. Andre observationer er for eksempel lyn-, radar- og satellitdata, der også beskriver de faktiske netop passerede vejrforhold.

DMI's rå observationsdata er gratis og kan hentes i DMI's Frie Data. Læs mere i nyheden om DMI's Frie Data.

Klimadata – historisk data

Klimadata er observationsdata, der er mere end 48 timer gamle. Klimadata er kvalitetssikrede data, der beskriver hvordan vejret har været, eller hvordan vejret normalt er.

Har du brug for at vide, hvordan vejret var i Karup den 14. maj 2002, eller hvordan vejret normalt arter sig i december ved Vestkysten, er det klimadata, du søger.

I løbet af 2021 bliver klimadata gratis og tilgængelige. Indtil da kan du købe data mod betaling.

Prognosedata 

Prognosedata beskriver det forventede fremtidige vejr eller den forventede havtilstand, for eksempel strøm, temperatur og bølger på overfladen. Det kan også være klimascenarier længere frem i tiden.

Har du brug for at planlægge eksempelvis produktion eller indkøb, eller ønsker du at estimere salgsvolumen eller besøgstal i den næste uge, er det prognosedata, du skal bruge.

Hindcast-data er også prognosedata. Det er prognosedata for et givent sted, der hentes bagud i tid for en given periode. Især rederier og energiselskaber bruger hindcast-data til at analysere, hvordan vind- og vejrforhold statistisk set plejer at være.

I slutningen af 2022 bliver prognosedata gratis og tilgængelige. Indtil da kan du købe data mod betaling.

Analyser – Var det skybrud?

Analyser af data er for eksempel radaranalyser. En radaranalyse er en detaljeret undersøgelse af en vejrsituation, der kan dokumentere, om der eksempelvis var skybrud i baghaven eller ej. Byger er ofte meget lokale, og nedbør fra specielt kraftige byger falder ofte ujævnt. Derfor regner det ikke altid præcis der, hvor DMI’s nedbørsmålere står. Her kan en radaranalyse hjælpe til at dokumentere skybrud.

Analysen foretages af en af vores klimatologer, der inddrager relevante vejrobservationer og dokumenterer dem i en skriftlig rapport.

DMI kan også bidrage med analyser af og rådgivning vedrørende vejr- og havdata til en lang række andre opgaver. Det kunne eksempelvis være analyser af gennemstrømningen i Øresund som en del af beslutningsgrundlaget for at etablere store varmepumper i København eller en VVM-analyse af meteorologiske og oceanografiske forhold, når der skal anlægges store havvindmølleparker i de danske farvande.

I slutningen af 2021 bliver radardata gratis og tilgængelige. Indtil da kan du købe data mod betaling.

Brug DMI's data

Du kan bestille data via vores kontakt-formular.

Viden om vejr og klima

Se alle