Vejrekstremer i Danmark

Registreret siden 1874*, opdateret 2. marts 2020. 
*Soltimer er registreret siden 1920. 

Seneste rekorder:
Højeste middeltemperatur for en vinter (5,0 
°C i 2020). Middeltemperaturen for en vinter er beregnet på baggrund af klimadata fra december, januar og februar måned 2020. 
Højeste nedbørsum i en februar måned (135,2 mm i 2020).

Bemærk: Alle nye rekorder fra 2019 og frem angives med en præcision på en decimal. Ældre rekorder angives i heltal.

 

Koldeste og varmeste årstider og år

 

Solfattigste og solrigeste årstider og år

Registrering af soltimer

DMI observerer nu antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling målt med pyranometer i stedet for ved hjælp af solautograf. Globalstråling registreres hele døgnet, også om natten, men solskinstimer beregnes, når Solen er tre grader over horisonten.

Det observerede antal solskinstimer vil derfor være mindre end det antal timer Solen faktisk er på himlen.

Den nye metode er mere præcis end den gamle metode, men det betyder samtidigt, at de nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere i sommermånederne og højere i vinternmånederne end de gamle værdier.

Tallene i ekstremdiagrammerne svarer til den nye målemetode.

Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: Landstal af solskinstimer for Danmark, 1920-2002. DMI Teknisk Rapport 03-19 (pdf, 449 kb).

 

Tørreste og vådeste årstider og år

 

Andre meteorologiske ekstremer

Kommentar til 3. december 1999:

Under orkanen brød vandstandsmåleren i Ribe ned, så vandstanden kan have været højere. Den anførte vandstand indtraf ved lavvande, var den derimod indtruffet ved højvande, ville den antageligt være nået op omkring rekordhøjden fra 1634.