Vejrekstremer i Danmark

Registreret siden 1874*, opdateret 7. januar 2020. 
*Soltimer er registreret siden 1920. 

Seneste rekord: Højeste nedbørssum for et år (905,3 mm i 2020), januar 2020.

Bemærk: Alle nye rekorder fra 2019 og frem angives med en præcision på en decimal. Ældre rekorder angives i heltal.

Koldeste og varmeste årstider og år

Periode Koldeste (år) Varmeste (år)
Forår 2,9°C (1888) 9,0°C (2007)
Sommer 13,4°C (1987) 17,7°C (1997, 2018)
Efterår 6,7°C (1922)
6,7°C (1952)
12,2°C (2006)
Vinter -3,5°C (1940)
-3,5°C (1963)
4,7°C (2007)
År 5,9°C (1879) 10,0°C (2014)

For vinter er opgivet år for januar, februar.

Solfattigste og solrigeste årstider og år

Periode Solfattigste (år) Solrigeste (år)
Forår 269 timer (1983) 663 timer (2008)
Sommer 396 timer (1987) 801,8 timer (2018)
Efterår 166 timer (1976) 407 timer (2005)
Vinter 81 timer (1926) 243 timer (1932)
År 1.287 timer (1987) 1.905,0 timer (2018)

Registrering af soltimer

DMI observerer nu antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling målt med pyranometer i stedet for ved hjælp af solautograf. Globalstråling registreres hele døgnet, også om natten, men solskinstimer beregnes, når Solen er tre grader over horisonten.

Det observerede antal solskinstimer vil derfor være mindre end det antal timer Solen faktisk er på himlen.

Den nye metode er mere præcis end den gamle metode, men det betyder samtidigt, at de nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere i sommermånederne og højere i vinternmånederne end de gamle værdier.

Tallene i ekstremdiagrammerne svarer til den nye målemetode.

Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: Landstal af solskinstimer for Danmark, 1920-2002. DMI Teknisk Rapport 03-19 (pdf, 449 kb).

Tørreste og vådeste årstider og år

Periode Tørreste (år) Vådeste (år)
Forår 46 mm (1974) 285 mm (1983)
Sommer 49 mm (1976) 323 mm (1980)
Efterår 105 mm (1920) 348,9 mm (2019)
Vinter 46 mm (1947) 319 mm (2007)
År 466 mm (1947) 905 mm (1999), 905,3 mm (2019)

Andre meteorologiske ekstremer

Højeste lufttryk: 1062,2 hPa 23. januar 1907 Skagen/København
Laveste lufttryk: 943,5 hPa 20. februar 1907 Skagen
Højeste vindhastighed
(middelvind målt over 10 minutter):

39,5 m/s (142,2 km/t)
28.oktober 2013 Røsnæs Fyr
Andre vindekstremer
(middelvind målt over 10 minutter):

51,4 m/s (185 km/t)
3. december 1999

Borerig Mærsk Endeavour
50 55°30' N 05°00' Ø
målt 48 m over havoverfladen.

Højeste vindstød:
53,5 m/s (192,6 km/t)
28. oktober 2013 Kegnæs Fyr
Andre vindstødsekstremer:
59,2 m/s (213 km/t)
3. december 1999

Borerig Mærsk Endeavour
55°30' N 05°00' Ø målt
med håndholdt anemometer
40 m over havoverfladen.

Største nedbørmængde
inden for 24 timer:

168,9 mm
8.-9. juli 1931 Marstal på Ærø

Højeste vandstand:

 

 

6,12 m 1634 Ribe
5,33 m 1825 Ribe
5,12 m 3. december 1999 Ribe

Kommentar til 3. december 1999:

Under orkanen brød vandstandsmåleren i Ribe ned, så vandstanden kan have været højere. Den anførte vandstand indtraf ved lavvande, var den derimod indtruffet ved højvande, ville den antageligt være nået op omkring rekordhøjden fra 1634.