Klimanormaler

Klimanormal (1961-1990): nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør. 

Klimanormal (1981-2010) og referenceværdier (2006-2015): nedbørdøgn er opgjort på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 0,1 mm nedbør. 

Klimanormal (1961-1990)

Klimanormal (1981-2010)

Referenceværdier (2006-2015)

 

Årsværdier for klimanormaler og referenceværdier 

Parameter / periode 1961-1990 1981-2010 2006-2015
Summeret nedbør (mm) 712 746,2 791,5
Nedbørdøgn ≥ 0,1 mm (antal) 171 174,1 200,0
Nedbørdøgn ≥ 1,0 mm (antal) 121 - -
Nedbørdøgn ≥ 10,0 mm (antal) 17 18,9 20,3
Middel af maksimumtemperatur (°C) 10,9 11,5 12,0
Middeltemperatur (°C) 7,7 8,3 8,9
Middel af minimumtemperatur (°C) 4,4 5,0 5,6
Summeret solskin (timer) 1495 1574,1 1722,1