Varsler om farligt vejr i Danmark

Når vejret raser, kan det koste mange millioner af kroner for samfundet og i værste tab af menneskeliv. Jo bedre samfundet kan forberede sig på vejrets luner, des mere kan skaderne mindskes, og derfor samarbejder DMI med en række myndigheder for at forberede borgerne og samfundet på farligt vejr.

Når vejret viser tænder i Danmark træder en række foranstaltninger i gang for at ruste borgerne og samfundet mod vejrets rasen.

Almene og lokale varsler
DMI udsender varsler for danske land- og kystområder om farligt vejr, efter retningslinjer aftalt med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, op til 36 timer før det farlige vejr ventes. De almene varsler udsendes på dmi.dk og justeres løbende op til vejrhændelsen sker.

Derudover varsler DMI lokale beredskaber og andre aktører, der er involveret i beredskabet – denne varsling er ikke synlig for offentligheden på dmi.dk.

Lokal varsling er primært aktuel i forbindelse med forhøjet vandstand ved kysterne og sker 36 timer op til det farlige vejr ventes. Varslingskriterierne er bestemt af de lokale myndigheder, der kender til områdets sårbarheder. 7 timer før vejrhændelsen indtræffer, rådgiver og deler DMI data med de involverede aktører hver eneste time.

Forvarsler, varsler og risikomeldinger
DMI har både forvarsler, varsler og risikomeldinger.

Når det trækker op til farligt vejr, vil det ofte have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter til offentligheden eller i et forvarsel. Det sker altså før et egentligt varsel eller en risikomelding udsendes.

Forvarsler udsendes på dmi.dk/app fra 5 døgn før frem til senest 36 timer før det farlige vejr ventes.

Varsel udsendes på dmi.dk op til 36 timer før det farlige vejr ventes.

En risikomelding udsendes på dmi.dk/app, når der er stor usikkerhed om, hvilke og hvor store områder der kan blive ramt af farligt vejr. En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om at holde sig informeret om en potentielt farlig, men også usikkervejrudvikling,   der kan udvikle sig til et varsel. Det kan f.eks. være i forbindelse med en ustabil atmosfære, hvor små marginaler afgør, om der dannes skybrud.

Varslingskategorier
DMI arbejder med tre forskellige varslingskategorier for farligt vejr, hvor kategori 3 er den farligste.

Kategori 1:

Kategori 2:

Kategori 3:

Almene varslingskriterier
Her kan du se de almene varslingskriterier, som DMI varsler efter på baggrund af aftaler med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Bemærk, at DMI (som beskrevet herover) også varsler de lokale myndigheder ud fra varslingskriterier, der er baseret på deres kendskab til lokalområdets sårbarheder – og at disse varsler ikke er synlige for offentligheden.  

 • Vandstand
  Det er meget forskelligt, hvor højt vandet kan stå ved de danske kyster, før det skaber problemer for området. Generelt kan vandstanden stå meget højere ved den jyske vestkyst end ved kysterne ved Lillebælt og Østersøen. De almene varslingskriterier er: 

  Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst:
  Når vandstanden forventes over 2,4 m ved Vidå/Højer, Rømø eller Esbjerg.
  Når vandstanden forventes over 1,9 m ved Thyborøn, Thorsminde eller Hvide Sande.

  Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen:
  Når vandstanden ved en dansk station forventes over 1,30 m ved Skagerrak og Limfjorden og/eller 1,25 m ved Østersøen og indre danske farvande.
 • Vind

  Orkan: Når middelvindhastigheden overskrider orkanstyrke (32,6 m/s) inden for et repræsentativt område af et varslingsområdet. Mindste varslingsområde er defineret som en kommune. 

  Storm: Når middelvindhastigheden overskrider stormstyrke (24,5 m/s) inden for et repræsentativt område af et varslingsområdet. Mindste varslingsområde er defineret som en kommune.

  Stormende kuling: Når middelvindhastigheden overskrider stormende kuling (20,8 m/s til 24,5) samt vindstød af stormstyrke (24,5 m/s til 32,6 m/s) eller orkanstyrke (32,7 m/s og opefter) inden for et repræsentativt område af et varslingsområdet. Mindste varslingsområde er defineret som en kommune.
 • Regn

  Kraftig regn: Når nedbørsmængden overskrider 24 mm på 6 timer lokalt inden for varslings-området.

  Langvarig regn: Når nedbørsmængden overskrider 30 mm inden for varslingsperioden (24 timer eller kortere) lokalt inden for varslings-området.
   
 • Torden og skybrud

  Skybrud: Når nedbørsmængden overstiger 15 mm på 30 minutter lokalt inden for varslingsområdet. Bemærk, at skybrud rammer lokalt, og derfor er det mest sandsynlige, at de fleste inden for et varslingsområde ikke oplever skybrud.

  Kraftig torden: Når der ventes mange lynnedslag lokalt inden for varslingsområdet.
   
 • Sne

  Kraftigt snefald: Når nedbørsmængden overskrider 15 mm på 6 timer svarende til 15 cm sne lokalt inden for varslingsområdet.

  Snestorm: Når snefald på mere end 10 cm på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s og snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslingsområdet.

  Snefygning: Når løs sne er faldet eller der forventes let snefald, og middelvindhastigheder overskrider 10 m/s, således at snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslingsområdet.
 • Isslag

  Isslag: Når udbredt underafkølet regn danner is på overfladen lokalt inden for varslings-området.
 • Tåge

  Tæt tåge: Når sigtbarheden er mindre end 100m lokalt inden for varslingsområdet.
 • Temperatur

  Hedebølge: Når middelværdien af de højest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage på samme sted overstiger 28°C i varslingsområdet.

  Kuldebølge: Når middelværdien af de lavest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage eller kuldeindekset på samme sted er under ÷ 15 grader °C i varslingsområdet.
 • Oversvømmelse

  Siden januar 2022 har DMI været myndighed for varsling af oversvømmelser. Rollen er under udvikling - foreløbigt varsler DMI beredskaber ud fra nedenstående princip.

  Oversvømmelser: Når sandsynligheden for en 20. års hændelse ved vandløb, åer og søer overstiger 50 procent eller mere.

Læs temaet om varsling og beredskab her.


Viden om vejr og klima

Se alle