Data holder skruen sikkert i vandet

Vento Maritime har specialiseret sig i at skræddersy maritime vejrprognoser og rådgivning til kunder inden for havvindenergi og transport til søs. Data til operationen høstes hos DMI, og fremover er det helt gratis.

Havvindmølle

Pålidelige bølgeprognoser er alfa og omega, når man skal op i mere end 70 meters højde for at vedligeholde havvindmøller. Mest fordi man skal fra skib til mølle. Foto: Istockphoto

Planlagt og aldeles uden overraskelser lyder opskriften på succes, når man lever af at sende dyrt materiel og mennesker ud på havet – uanset om man opererer med fragtskibe eller vedligeholder havvindmøller.

Vento Maritime på Frederiksberg i København lever af at levere netop de ingredienser til kunderne: Sikre prognoser, der danner grundlag for planlægning af sejlads. De specialiserede prognoser hentes hos DMI og andre meteorologiske tjenester og videresælges til kunderne i en pakke med rådgivning og risikovurdering.  DMI’s bølgeprognose frisættes nu, så de er gratis at hente hos DMI.

»Vores mission er, at få gyngende grund til at være sikker grund. Det har vores kunder al mulig grund til at ønske, for det er hverken gratis eller ufarligt at drive virksomhed på havet. Fremover kan vi hente samme data gratis, og det gør vores arbejde mere lønsomt, for data og løn er de største poster på regnskabet,« siger direktør i Vento Maritime Carsten Kofoed.

DMI sætter ny databølge i søen
Onsdag 27. april rammer DMI’s bølgeprognoser det frie marked, så data kan hentes løbende og anvendes i f.eks. planlægning eller i apps, blandt andet til glæde for friluftsfolk og erhverv til søs.

Slutbrugere er f.eks. rederier, der kan optimere brændstofforbruget ved at kende til strøm og bølgeforhold for lige præcis den rute, de sejler på. Det vil ikke kun medvirke til en bedre styring af økonomien, men det vil også reducere CO2-udledninger.

Offshore-branchen, særligt havvindmøllebranchen, bruger prognoser til at planlægge, hvornår de vedligeholder og reparerer møllerne. For der kan være både økonomi og sikkerhedskrav til, hvor høje bølgerne må være, når montørerne sejles fra havn til havvindmølle og ikke mindst fra skib til mølle, så planlæggerne interesserer sig for dønninger og bølger – især periode, højde og retning.

Dertil kommer de velvoksne udgifter til forsikring, skibsleje og andre udgifter, der bare vokser sig større, hvis sejladsen afviger fra det planlagte.

Første sæt prognoser
Bølgeprognoserne er første del af DMI’s frisættelse af prognosedata – og prognoserne er sidste bølge af den samlede frisættelse af DMI’s vejr- og havdata. Prognoser deles op i atmosfære, bølger, stormflod og havisen i Arktis. Første lancering er bølgemodellen, WAM (DMI WAve Model).

Mens rederier og offshore-branchen har direkte økonomisk interesse i bølgemodellen, er der mange andre brugere, der stadig kan få øjnene op for mulighederne.

Blandt dem, der kan have glæde af de frie havprognoser, kan man finde lystfiskere, surfere, kajakroere og andre, som har brug for en specialudsigt til havs. Der er fri mulighed for at lave en app eller en hjemmeside med de informationer, brugerne efterspørger. Med frie data kan man fremstille data, på den måde man ønsker, ligesom de kan kombineres med andre data efter behov. Og ikke nødvendigvis på den måde DMI stiller bølge- og strømprognoser til rådighed i DMI-appen.

»Vi videresælger ikke bare data. Personlig rådgivning er en meget stor del af vores forretning, for hav og atmosfære er dybest set en kaotisk affære, som data alene ikke kan beskrive, der skal også lægges indsigt i form af usikkerhedsvurdering ind. DMI’s data er vores råstof, som vi forædler og tilsætter erfaring,« slutter Carsten Kofoed.

En oversigt over DMI's friemodeller. Vejrmodel, stormflodsmodel, havmodel og havismodel er dem som sættes fri

Fakta | WAM

Bølgeprognosen kaldes WAM (Wave Model) i fagsproget.

WAM leverer prognosedata for bl.a. bølgehøjde, -retning og -periode.

Modellen dækker indre danske farvande, Nordsøen og Østersøen samt Nordatlanten.

Læs mere om WAM her: http://ocean.dmi.dk/models/wam.php

Fakta | Frie Data

DMI har gennem de seneste år frisat data i bølger. Nu er turen kommet til serien af prognosedata, hvoraf bølgeprognosen WAM er den første.

Stormflodsmodellen, modellen for havis samt vejr- og atmosfæremodellen følger i kølvandet i løbet af 2022.

Tidligere har DMI frisat radardata, observationer fra DMI’s vejrstationer, kvalitetskontrollerede stationsværdier og arealdata, lyndata samt vandstandsmålinger og havtemperaturer.

Du kan hente DMI’s bølgemodel med vores API på www.dmi.dk/friedata.dk

Viden om vejr og klima

Se alle