Før klimatopmøde – her er WMO’s dystre tal om drivhusgasser

I 2017 er niveauet af drivhusgasser i atmosfæren nået en ny rekordhøjde. Og der er ingen tegn på, at trenden ændres. Det er en af konklusionerne i den årlige status om drivhusgasudledning fra FN-organet for vejr og klima, WMO, som offentliggøres i dag.

Den årlige statusopgørelse over udledningen af drivhusgasser til atmosfæren hedder Greenhouse Gas Bulletin og udgives af WMO. Det er en opsamling af koncentrationerne af atmosfærens drivhusgasser. I denne nyeste statusopgørelse er det 2017, der kigges på.

"Konklusionen er ikke overaskende, at vi skal begrænse udledningerne af drivhusgasser nu, hvis vi skal have en chance for at holde temperaturstigningerne inden for et niveau, vi kan håndtere," siger DMI’s Tina Christensen, som er det danske kontaktpunkt for FN's klimapanel, IPCC.

De vigtigste konklusioner

Ud af alle drivhusgasserne er det CO2, der har den største indflydelse. Gasarten står for 82 % af den andel af den globale opvarmning, som stammer fra drivhusgasser.

Koncentrationen af CO2 i vores atmosfære er steget fra 403,3 ppm (parts per million) ved slutningen af 2016 til 405,5 ppm i 2017. Det lyder måske ikke som den store forskel, men stigningen fortsætter, og effekten er markant. I alt står CO2 for 41 % af forøgelsen i opvarmningseffekten af vores klima siden 1990. I dag har vi, hvad der svarer til 146 % af den koncentration af CO2, som vi havde før industrialiseringen (dvs. før 1750).

WMO’s generalsektretær, Petteri Taalas, bemærker, at det er 3-5 millioner år siden, der var lige så høj en concentration af CO2 i atmosfæren som nu. Dengang var temperaturen 2-3 grader varmere og havniveauet 10-20 meter højere.

Stigningen i CO2-udledning var mindre fra 2016-2017 end fra 2015-2016. Det skyldes b.la., at der i 2016 var en større El Niño, mens dette fænomen ikke fandt sted i 2017.

Derudover har WMO konstateret, at drivhusgassen CFC-11, som ellers er reguleret under Montréal-protokollen til beskyttelse af ozonlaget, på mistænkelig vis er begyndt at dukke op igen.

Se WMO's film om opgørelsens hovedpointer via linket nedenfor:

Konsekvenserne

”IPCC sagde det tydeligt i deres seneste rapport. Uden en hurtig reducering i udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, vil klimaforandringerne i stigende grad have uigenkaldeligt ødelæggende effekter på livet på Jorden. Det er næsten ved at være for sent at gøre noget”, siger Tina Christensen fra DMI.

IPCC’s særrapport, som udkom d. 8. oktober i år, slog fast, at CO2-udslippet må nå nul i 2050, hvis vi skal holde stigning i den globale temperatur på under 1,5 grader.

Greenhouse Gas Bulletin kan findes i fuld længde her.

Klimaforhandlinger og statusopgørelser

  • Statusopgørelsen om drivhusgasudledning udkommer hvert år i forbindelse med klimaforhandlingerne.
     
  • Næste uge udkommer en statusopgørelse mere, som handler om klimaets generelle tilstand.
     
  • Klimaforhandlingerne finder sted fra d. 2-14. december i Katowice i Polen. En af de vigtigste opgaver på topmødet i 2018 er at videreudvikle detaljerne fra Parisaftalen, som er en juridisk bindende klimaaftale mellem 196 lande om at reducere udledningen af drivhusgasser.
 

 

Af Lærke Krogaard
22. november 2018

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle