Ofte for varmt og sjældent for koldt i Danmarks nye klima

En generelt varmere atmosfære medfører flere varmeekstreme temperaturforhold - også i Danmark.

DMI måler det danske vejr. Og ved en række stationer eksisterer lange, ubrudte temperaturserier. De giver en unik mulighed for at analysere udviklingen siden begyndelsen af 1870’erne og frem til i dag.

I en artikel i nyeste nummer af bladet Aktuel Naturvidenskab analyserer tre forskere forekomsten af dels ekstremt lave; dels ekstremt høje temperaturer i Danmark. Målet er at se, om der er sket en ændring, i takt med at middeltemperaturen i landet er steget med ca. 1,4°C.

Data fra fem DMI-stationer, der har målt minimum- og maksimum-temperaturer siden 1870’erne, viser, at antallet af dage med kuldeekstremer i Danmark er aftaget, mens antallet af dage med varmeekstremer er tiltaget.

Ved de fem stationer lå det gennemsnitlige antal af dage med kuldeekstremer per år i perioden 1877-1886 på 45. I perioden 2007-2016 var det tal faldet til 30. Omvendt lød det gennemsnitlige antal af dage med varmekstremer per år i perioden 1877-1886 på 30. I perioden 2007-2016 var tallet steget til 50.

En generelt varmere atmosfære medfører altså ikke overraskende flere varmeekstreme temperaturforhold - også i Danmark.

Du kan læse den fulde analyse, herunder definitionen af kulde- og varmeekstremer, i artiklen, der er linket til nedenfor. 

Sebastian H. Mernild, John Cappelen og Jens Hesselbjerg Christensen, 2017. Klimavariationer - flere ekstremer i et varmere klima. Aktuel Naturvidenskab no. 2 2017, side 8 til 12.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 27. maj 2017

Flere ekstremt varme dage byder både på muligheden for, men også trusler imod, vaffelis...

Antallet af varme- og kuldeekstremer for perioden 1877–2016 for en af de fem stationer - den ved Nordby på Fanø - vist i tiårs-intervaller.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle