Årets ozonhul tilbage til det normale

Det antarktiske ozonhul, der i 2015 blev målt som det fjerdestørste nogensinde, er nu tilbage til ’normalen’. Fortsætter udviklingen i samme spor, kan vi i midten af dette århundrede se frem til et ozonlag, der er tilbage til det, det var, før den menneskeskabte ozonnedbrydning for alvor tog fart.

Efter sidste års anderledes og rekordsættende ozonhul er dette års udgave tilbage til det forventede areal.

”Forholdene i stratosfæren i den Antarktiske vinter og tidlige i forår har i 2016 været mere normale end de usædvanligt lave temperaturer, der gav anledning til 2015’s store ozonhul,” siger ozonekspert ved DMI, Helge Jønch-Sørensen

Som det ses i figuren øverst, har vi i år indtil videre set et ozonhul, der opfører sig som det, ozoneksperten vil betegne som ’normalt’.

”Den maksimale størrelse opnåede vi den 23. september med et totalt areal på 21.7 millioner kvadratkilometer. Et anseeligt areal, men et af de mindste de seneste 20 år," siger Helge Jønch-Sørensen med henvisning til figuren nederst.

Langsomt helende ozonlag

Årelang kontrol af udledningen af ozonnedbrydende stoffer på baggrund af Montreal-protokollen fra 1987 har vist sit værd.

”Ozonhullet størrelse her i 2016 stemmer fint overens med modellernes forudsigelser om et langsomt helende ozonlag som følge af det stadig faldende indhold af ozonnedbrydende stoffer i stratosfæren,” siger Helge Jønch-Sørensen og fortsætter:

”Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, kan vi i midten af dette århundrede se frem til et ozonlag, der er tilbage til det, det var, før slutningen af 1970'erne, hvor den menneskeskabte kemiske ozonnedbrydning tog fart."

Der er dog fortsat ukendte faktorer, så som klimaforandringer og nye, endnu ukendte ozonnedbrydende stoffer, som kan udsætte helingsprocessen, og som ozoneksperterne løbende holder øje med.

Du kan følge udbredelsen af det antarktiske ozonhul med daglige målinger på dmi.dk. Links hertil samt tidligere nyheder om årets ozonhul og emnet generelt finder du under ’Værd at Vide’ øverst til højre.

Redaktion Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 26. oktober 2016

Arealet af ozonhullet over Antarktis de seneste 5 år (kurver) + prognosen for de kommende dage (*'er). Hullet er defineret som det område, hvor ozonkoncentrationen ligger under 220 såkaldte Dobson-enheder. Én Dobson svarer til et lag af ren ozon på én hundrededel millimeter ved 0°C og én atmosfæres tryk. Data EUMETSAT-O3MSAF. Grafik DMI. Klik for stor version.

Kurver over de årlige maksimale udbredelser af ozonhullet. Grafik DMI. Klik for stor version.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle