Antarktis’ havis smelter hurtigt

Arealet af havisen omkring Antarktis er på det laveste niveau i de 38 år, hvor man har målt den slags.

Havområderne omkring Den Antarktiske Halvø og ud for Østantarktis har betydeligt mindre havis end normalt.

"Ja, faktisk er niveauet på det laveste i de 38 år, hvor man har brugt satellitter til at overvåge isen" fortæller seniorforsker ved DMI, Rasmus Tonboe.
"Mængden af havis falder altid i australske forsommer, og det er sådan set ikke underligt, at det netop er omkring Den Antarktiske Halvø og ud for Østantarktis, vi ser det. Det er nemlig de områder, hvor vi gennem længere tid har set stigende temperaturer og et generelt fald i udbredelsen af havis".

Samlet set har Antarktis dog set en stigning i isudbredelsen især i Weddell- og Rosshavet, mens isen omkring halvøen er reduceret.

”Det samme mønster ser vi i år. Isudbredelsen er rekordlav, men den regionale fordeling er genkendelig, og afsmeltningen af havis foregår hurtigere i år, end den plejer,” siger Rasmus Tonboe.

Problemet med et tidligt opbrud af havis er, at det medfører temperaturstigninger i det blottede havvand. Det gnaver i de store isshelfer og har potentiale til at sætte en dominoeffekt i gang, som forskerne tidligere har observeret i Arktis.

Arealet af havis omkring Antarktis siden 1979. Hvert år sin farve. 2016 er markeret. Data og grafik fra National Snow and Ice Data Center. Klik for stor version.

Nyligt billede fra NASA af sprækken i Larsen C-isshelfen.

"Forskerne har gennem flere år overvåget en sprække i Larsen C-isshelfen på Den Antarktiske Halvø. Sprækken udvikler sig gradvist, og det ender sandsynligvis med, at et kæmpe isbjerg kælver," forklarer Rasmus Tonboe.
"Når isbjerget på omkring 5.000 km2 - godt og vel på størrelse med Vendsyssel - brækker af, bliver Larsen C-isshelfen omkring 10% mindre."

Computersimuleringer viser, at når stykket brækker af, så bliver hele den bagvedliggende isshelf ustabil, og det kan betyde, at den helt forsvinder. Det skete for nabo-shelfen Larsen A i 1995 og Larsen B i 2002, og det skete for Wilkins-isshelfen på den anden side af Den Antarktiske Halvø i 2009.

"Og det sætter gang i endnu mere ravage," siger forskeren.
"Isshelferne beskytter de bagvedliggende gletchere og iskapper ved at holde dem tilbage. Samtidigt isolerer de dem mod det relativt lune havvand. Isshelferne er derfor vigtige for hele den Antarktiske iskappe."

Af Bjarne Siewertsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 17. november 2016

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle