Grønlands fremtidige klima

Hvordan ser klimaet ud i Grønland om 5, 35 og 85 år? I en ny rapport giver DMI bud på mulige scenarier i 2020, 2050 og 2100, fordelt på de fire grønlandske kommuner og den store nordøst grønlandske nationalpark. Rapporten bliver allerede nu vurderet som et vigtigt værktøj i den fremtidige samfunds- og infrastrukturplanlægning.

Planlægningsværktøj ved klimasikring

Grønland oplever allerede nu effekterne af klimaforandringerne. Vækstsæsonen er blevet længere, perioden med snedække kortere, havisen tyndere og permafrosten tør. Det forventes, at klimaændringer i de arktiske områder bliver markante og at livsbetingelserne for mennesker, dyr og planter vil blive tydeligt forandrede. De arktiske samfund står derfor overfor store udfordringer i forhold til at tilpasse sig de fremtidige klimaforhold.

Fotoet viser bygden Oqaatsut (Rodebay) nær Ilulissat. Foto Toke Brødsgaard

Den viden, der er samlet i rapporterne, skal hjælpe det grønlandske samfund med at tilpasse sig de fremtidige klimaforhold. Fotoet viser bygden Oqaatsut (Rodebay) nær Ilulissat. Foto Toke Brødsgaard

Grønlands Selvstyre arbejder i disse år på at lave klimatilpasningsredegørelser for det grønlandske samfund, og får med den nye rapport vigtig viden i planlægningen af fremtidens klimasikring.

Forskningsleder på DMI og medforfatter til rapporten, Jens Hesselbjerg Christensen fortæller:

”På baggrund af de nyeste scenarieberegninger med DMI’s klimamodeller beskriver vi de mulige fremtidige klimaforandringer i Grønland. Vores fokus har været på udviklingen i dette århundrede, og vores vurderingen af klimaforandringerne i Grønland baserer vi på de scenarier, som også anvendes af FN’s klimapanel, IPCC.”

”Herudover har vi samlet information fra 55 forskellige indeks, som ikke har været samlet før. På den måde kan vi udtale os bredere om klimaforandringernes betydning i Grønland end normalt, hvor man oftest kun taler om temperatur og nedbør. Vores rapporter vil bl.a. kunne bruges i forbindelse med turisme, jagt, minedrift og fiskerisæson. Og med rapporten i hånden har de fire grønlandske kommuner og Selvstyret et værdifuldt værktøj i deres fremtidige planlægning af fx infrastrukturprojekter og klimasikring”, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Rapporten bliver præsenteret for det Grønlands Selvstyre den 20. november 2015.

Af Christian Lietzen
19. november 2015

Kort over placeringen af grønlandske kommuner og nationalparken. Kilde: Asiaq

Kort over placeringen af grønlandske kommuner og nationalparken. Kilde: Asiaq

Viden om vejr og klima

Se alle