COP21 – den globale opvarmning buldrer videre

Energi svarende til 5 millioner Hiroshima-bomber – så meget ekstra energi bliver klodens samlede energisystem tilført under de 14 dage COP21 varer.

Hvor bliver energien af?

Jamen, er der så ikke også forsvundet energi ud af atmosfæren igen, har vi spurgt klimaforsker på DMI, Peter Langen?

”Jo, men den energi der forsvinder ud af systemet igen, er allerede trukket ud af tallet på de ca. 5 millioner Hiroshima-bomber. Der er altså tale om netto-tilførslen af energi til klimasystemet. Klodens samlede energimængde øges med den energi, som er i 4 Hiroshima-bomber… i sekundet!”, siger Peter Langen.

Solen er uden sammenligning vores bedste energikilde, og den har været det i milliarder af år. Og energiudladningen fra Solen er enorm. Heldigvis. Solens energi nærer alt på Jorden og sikrer tilmed, sammen med atmosfærens indhold af drivhusgasser, at vi kan holde varmen i det ellers temmelig kolde univers. For uden drivhuseffekten ville klodens temperatur være ca. 33 grader koldere, end den er i dag. Men der er et problem. Energibalancen er i ubalance.

”Vi holder for meget på energien, så den ikke strømmer ud af atmosfæren igen i tilstrækkeligt omfang – drivhuseffekten er blevet kunstigt forstærket af menneskelige påvirkninger”, siger Peter Langen. 

Er det ikke blevet lidt varmere?

 Vi taler meget om, hvor meget klodens middetemperatur  stige, for at vi stadig kan opretholde et liv uden klimakaos. 1,5 grader, 2 grader, 3,5 grader? Men den globale overfladetemperatur er ikke den eneste indikator på klimaforandringernes omfang. Billedet er større og meget mere kompliceret end det.

”I virkeligheden burde vi også fokusere på, hvor meget oceanernes energiindhold må stige. Det er nemlig her, mere end 90% af den energi, vi får fra Solen, bliver optaget. Det vil sige, at selv små udsving i havenes temperatur, vil få store konsekvenser for det samlede energiregnskab. Havet spiller hovedrollen i klimaforandringerne og er i stand til at dominere klimaforandringernes udvikling”, siger Peter Langen.

Billede af en strand

Havet optager mere end 90% af den energi, der kommer fra Solen. Foto: Ida Ringgaard, DMI.

Hvornår går det over?

En stigende ubalance i energi-udvekslingen ind og ud af atmosfæren betyder, at klodens klimasystem løbende forsøger at indstille temperaturen til de ændrede forhold. Sådan har det altid været. Og selv hvis vi stoppede udledningerne af drivhusgasser øjeblikkeligt, ville det stadig betyde yderligere global opvarmning mange år frem i tiden.

Mens du har læst denne artikel er der gået ca. 60 sekunder, og kloden er blevet tilført yderligere energi svarende til 240 Hiroshima-bomber.

Forstå klodens energiregnskab og energiophobning i klimasystemet.

Af Christian Lietzen

© DMI, 10. december 2015

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle