Køer kastet over bord

Resultaterne fra DMI’s havmodel stemmer overens med, at strandede køer godt kan være kastet over bord fra et skib.

DMI’s driftmodel, der normalt anvendes i forbindelse med sporing af olieudslip, bidrager til Fødevarestyrelsens opklaring af, hvor de strandede, døde køer, der blev fundet i det sydlige Danmark og Sverige, kan stamme fra.

Havmodellen har bestået sin prøve, og resultaterne af de mange dataset er nu klar. 

”Resultaterne fra vores driftmodel kan godt være i overensstemmelse med hypotesen om, at dyrene er blevet smidt over bord fra et skib. Resultaterne skal dog tages med et gran salt, eftersom vi ikke kender de præcise strandingstidspunkter for køerne, men kun tidspunkterne for, hvornår kadaverne er fundet”, siger seniorforsker Jens Havskov Sørensen.

Driftmodel grafik

Figuren viser nogle af resultaterne af beregningerne med DMI’s driftmodel. De sorter kurver viser de beregnede ruter, som kadaverne er drevet. Som det ses, kan resultaterne godt være i overensstemmelse med hypotesen om, at dyrene er blevet smidt over bord fra et skib. Grafik Knud-Jacob Simonsen.

10. januar 2014. 

Viden om vejr og klima

Se alle