Indlandsisen går i sort

Sneen på Grønland er mindre og mindre hvid. Det har konsekvenser for, hvor meget den smelter. For mørk sne opsuger langt mere varme. Følg situationen på polarportal.dk.

Den såkaldte albedo er styrende for hvor meget af Grønlands Indlandsis, der smelter hvert år. Albedoen er mål for en overflades evne til at tilbagekaste lys og dermed energi.

I det seneste årti har forskerne på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmarks og Grønlands (GEUS) registreret et generelt fald i Indlandsisens albedo kulminerende med det ’mørkeste år’ 2014. Afsmeltningen er øget tilsvarende.

2014 har også været forholdsvist nedbørfattigt på Indlandsisen, og gammel sne er mørkere end ny sne.

Tilfælde af meget kraftig afsmeltning målt i august 2014 over en uge bidrog muligvis også til den lave samlede albedo i perioden.

Ministeren mener:

”Den mørkere is er jo et meget konkret vidnesbyrd på de problemer, som ikke mindst Arktis står over. Jeg havde tidligere på sommeren mulighed for at se fænomenet med egne øjne i det sydlige Grønland. De stadig flere mørke partikler på isen er bekymrende. Det øger varmeoptaget og forstærker afsmeltningen Og det er endnu et tegn på, at klimaforandringerne i Arktis går stærkt. Det fortæller også, at ikke alene skal vi have bremset stigningen i verdens udledning af drivhusgasser. Det er også vigtigt, at vi forstår alle de processer, som den øgede opvarmning forstærker eller sætter i gang, hvis vi skal handle på dem.”

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

Sort sne suger

Solstrålingen er den vigtigste kilde til smelte-energi. En mørk overflade opsuger mere stråling og smelter derfor hurtigere.

Den stadigt mørkere overflade af Indlandsisen er formentlig koblet til et generelt fald i snedækket i det arktiske forår. Det fører til, at mere støv hvirvles fra jordoverfladen op i atmosfæren og med vinden føres ind på Indlandsisen. Naturbrande bidrager muligvis også med sodpartikler.

Ny viden i klimamodellerne

Professor Jason Box, GEUS, og hans forskergruppe arbejder målrettet på at afsløre, hvilke processer der ligger bag Indlandsisens stadigt faldende albedo.

Indlandsisens albedo er faldet siden 2000.

Indlandsisens albedo er faldet siden 2000. Grafik Jason Box/GEUS. Klik for stor version.

Grønlands mørke is

Grønlands mørke is er et deprimerende syn.

Grønlands mørke is

Fotos Jason Box/GEUS. Klik for store versioner.

En vigtig basis for forståelse af disse processer er moniteringsarbejdet i PROMICE (Program for overvågning af Grønlands Indlandsis), der ledes af seniorforsker Signe Bech Andersen, GEUS. Forskere på DMI arbejder tæt sammen med Professor Box' gruppe; blandt andet på data-siden polarportal.dk, hvor målinger af Indlandsisens albedo løbende bliver offentliggjort.

"En bedre forståelse af processerne bag albedo-ændringerne kan præcisere DMI's daglige beregninger af istabet fra Grønland. På sigt vil også klimamodellerne nyde godt af forskningen, så de kan levere endnu mere detaljerede forudsigelserne om Indlandsisens fremtid," siger klimaforsker Ruth Mottram fra Danmarks Klimacenter ved DMI.

9. oktober 2014

Viden om vejr og klima

Se alle