Grønland og Færøerne: Klimatologen gør halvårsstatus

I Danmark oplever vi lige nu varme- og hedebølge, og vi har haft et varmt forår og en mild vinter. Men har resten af vores smukke Rigsfællesskab også oplevet et halvt år med lune temperaturer? Vi tager et kig på, hvordan klimaet har været for Grønland og Færøerne.

Danmark har haft et lunt halvt år, men hvordan er det gået temperatur- og nedbørmæssigt på Færøerne og Grønland?

I temperaturskemaet ses for et udvalg af stationer på Grønland og Tórshavn på Færøerne månedsmiddeltemperaturer for december 2013 til juni 2014, midler for vinter (DJF) og forår (MAM) samt midler for januar til juni 2014. Endelig vises 1961-1990 normalen og 2001-2010 gennemsnittet, hvis de findes.

Temperatur

Om vinteren er temperaturforskellen mellem nord og syd i Grønland meget stor. Den væsentligste årsag er, at Sydgrønland bliver påvirket af et isfrit og relativt varmt hav, som gør vejret meget omskifteligt. Havet mister sin indflydelse længere inde på land, hvor fjordene ofte er tilfrosne, og vinteren bliver mere barsk.  

Sommertemperaturerne er relativt ensartede landet over. Forskellen mellem nord og syd på denne årstid er, på trods af landets udstrækning, kun få grader. Den lavere middagssolhøjde i nord kompenseres af, at Solen er på himlen døgnet rundt. Til gengæld er sommeren her ganske kort. Året rundt kan der i hele Grønland, men hyppigst i den sydlige del, forekomme overraskende høje temperaturer. Årsagen vil som regel være tilstrømning af mild luft fra syd, hvor føhn-effekter ofte bidrager til temperaturstigningen.

Klimaet på Færøerne er stærkt påvirket af den varme Nordatlantiske strøm og hyppige passage af cykloner, som primært kommer fra sydvest og vest. Klimaet er præget af milde vintre og kølige somre, og vejret er ofte fugtigt og regnfuld.

Temperaturen december 2013 til juni 2014

Mens vi i Danmark havde en generelt varm vinter 2013-14, den femtevarmeste siden 1874, så det som sædvanlig anderledes ud for Grønland.

December 2013 her var pænt kold, januar 2014 varm, februar 2014 lidt af hvert.

Foråret 2014 i Danmark blev det næstvarmeste siden 1874, hvor især marts og april var varme. På Grønland oplevede mange steder på vestkysten et koldere forår end gennemsnittet 2001-2010.

Juni i Danmark blev som helhed lidt varmere end gennemsnittet. Det samme gjorde sig gældende på den grønlandske vestkyst. Den 15. juni listede temperaturen i Kangerlussuaq sig op til 23,3°C. Det er faktisk 0,2°C mere end tidligere målt i juni og dermed ny rekord. Imens var flere steder på østkysten koldere eller nær gennemsnittet 2001-2010. 

På Færøerne har det mindet lidt om danske forhold, bortset fra at december 2013 ikke var så varm.

Du kan finde mere viden om klimaet på Grønland og Færøerne i 'Værd at Vide' øverst til højre.

Ilulissat fjord.

Ilulissat fjord. Foto John Cappelen

Nedbør

Ekstreme forhold kendetegner Grønland, og derfor er nedbørmåling vanskelig. Ikke mindst fordi der er meget lidt læ, høje vindstyrker samt store mængder hvid nedbør. Takket være vinden er der meget snefygning og betydelige sneaflejringer til følge.

Den målte nedbør i Grønland aftager generelt jo længere nordpå, man kommer, og fra kysten ind mod landet. Specielt for sydlige stationer er der en stor sæsonvariation. Jordoverfladens højdeforhold, lavtryksaktivitet og temperatur er nøglefaktorer i nedbørfordelingen. Nedbøren er størst helt i syd og specielt i de sydøstlige dele og ved kysterne, mens der længere inde mod Indlandsisen måles mindre. I de nordlige dele er nedbøren sparsom.

Nedbørmæssigt afspejler december 2013 til juni 2014 til en vis grad dette. Nedbørmålerne i de sydøstlige dele har desværre været ude af drift i perioden.

Det regner meget på Færøerne, og nedbørmønstret er bestemt af de meteorologiske og topografiske forhold. I Tórshavn regner det mest om efteråret og vinteren, mindst i sommerperioden. Perioden december 2013 til juni 2014 afspejler dette. Vinternedbøren var betydelig, specielt var december 2013 våd. 

Solen kigger frem på Færøerne.

Solen kigger frem på Færøerne. Foto Juncher Jensen

22. juli 2014

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle