Sådan varslede DMI forhøjet vandstand

Nedenfor finder du i kronolgisk orden de varsler, DMI's meteorologer udsendte før, under og efter først forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst og dernæst forhøjet vandstand i de indre danske farvande

Jyske vestkyst

Udsendt d. 4. december 2013  15:04 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst

Der er varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst. Ved højvandet torsdag eftermiddag ventes en vandstand i Vadehavet mellem 3,5 og 4,0 m over DVR (Dansk Vertikal Reference), og mellem 2,0 og 2,5 m over DVR ved Hvide Sande og Thorsminde. 

*****

Udsendt d. 5. december 2013  10:41 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst

Der er varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst. Ved højvandet sidst på eftermiddagen og tidligt i aften ventes en vandstand på ca. 3,50 m ved Esbjerg og Havneby, og ca. 4,00 ved Vidå over DVR. Ved Hvide Sande og Thorsminde ventes 2,00 til 2,50m over DVR. 

*****

Udsendt d. 6. december 2013  0:29 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst

Der er varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst. Ved højvandet i nat ventes ved Esbjerg ca. 3 m og ca. 3,5 m ved Havneby og Vidå over DVR. Ved Hvide Sande og Thorsminde ventes omkring 2 m over DVR. 

*****

Udsendt d. 6. december 2013  6:06 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst

Der er varsel om forhøjet vandstand i Vadehavet. Ved højvandet i eftermiddag ventes ved Havneby og Vidå mellem 2, 5  og 3 m over DVR ( Dansk Vertikal Reference). 

*****

Udsendt d. 6. december 2013  19:03 lokal dansk tid

DMI Afvarsling af forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst

Varsel for forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst ophører.

Indre danske farvande

Udsendt d. 5. december 2013  10:29 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Fredag morgen ventes vandstanden ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt den nordlige del af Øresund at stige til typisk 1,20 til 1,50 m over DVR90. Senere på fredagen kan vandstanden i de nordvendte fjorde, Odense fjord, Isefjorden og Roskilde fjord nå op mellem 1,40 og 1,80 m over DVR90.

*****

Udsendt d. 5. december 2013  13:22 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Fredag morgen ventes vandstanden ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover at stige til 1,25 til 1,70 m.  I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden senere på fredagen blive lidt højere.

Fredag aften og natten til lørdag forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.30 og 1.60 m

*****

Udsendt d. 5. december 2013  14:25 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Fredag morgen ventes vandstanden ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover at stige til 1,25 til 1,70 m.  I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden senere på fredagen blive lidt højere.

Fredag aften og natten til lørdag forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.30 og 1.60 m

Der er varsel om forhøjet vandstand for Limfjorden:

I aften ventes vandstanden i den vestlige del af Limfjoden at op mellem 1.3 - 1.5 m. Herefter falder vandstanden kortvarigt, men stiger igen i nat og når fedag op mellem 1.3 og 1.6 m.

*****

Udsendt d. 6. december 2013  0:40 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Fredag morgen ventes vandstanden ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover at stige til  mellem 1,25 og  1,80 m.  I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden senere på fredagen blive lidt højere, 1,60 til 1,90 m.

Fredag aften og natten til lørdag forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.30 og 1.60 m

Der er varsel om forhøjet vandstand for Limfjorden:

Frem til fredag aften ventes vandstanden at ligge mellem 1,30 og 1,60 m.

*****

Udsendt d. 6. december 2013  5:28 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover vil vandstanden i løbet af dagen stiger til mellem 1,3 m og 1, 8 m. I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden sidst på dagen stige til 2 m.

I aften og i nat forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.3 og 1,5 m.

Der er varsel om forhøjet vandstand for Limfjorden:
Frem til fredag aften ventes vandstanden at ligge mellem 1,3 og 1,6 m

*****

Udsendt d. 6. december 2013  12:50 lokal dansk tid

DMI Varsel af forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover vil vandstanden ligge mellem 1,3 m og 1, 8 m frem til sidst på natten. 

I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden stige til 2 m, men ventes at falde igen i løbet af natten.

I aften og i nat forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.3 og 1,5 m.

Der er varsel om forhøjet for Limfjorden:
Frem til og med fredag aften ventes vandstanden at ligge mellem 1,3 og 1,8 m

*****

Udsendt d. 6. december 2013  12:52 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover vil vandstanden ligge mellem 1,3 m og 1, 8 m frem til sidst på natten. 

I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden stige til 2 m, men ventes at falde igen i løbet af natten.

I aften og i nat forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.3 og 1,5 m.

Der er varsel om forhøjet for Limfjorden:
Frem til og med fredag aften ventes vandstanden at ligge mellem 1,3 og 1,8 m

*****

Udsendt d. 6. december 2013  20:20 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt  Øresund fra København og nordover vil vandstanden ligge mellem 1,3 m og 1, 8 m frem til sidst på natten. 

I Isefjorden og Roskilde fjord vil vandstanden i aften være mellem 1,80 og 2,0 m, men ventes at falde i løbet af natten.

I aften og i nat er der også forhøjet vandstand omkring Storebælt, den nordlige del af Lillebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes mellem 1.3 og 1,6 m.

I Limfjorden ventes vandstanden i aften og i nat, at ligge mellem 1,3 og 1,8 m, og vandstanden vil først lørdag falde ganske langsomt.

*****

Udsendt d. 7. december 2013  5:41 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

I den vestlige del af Limfjorden vil vandstanden i morgen- og formiddagstimerne endnu ligge mellem 1,25 m og 1,5 m.

I Roskilde Fjord vil vandstanden ligge mellem 1,65 m og 1,85 m, men vandstandene vil langsomt aftage dagen igennem.

Varslet om forhøjet vandstand for alle andre områder ophører.

*****

Udsendt d. 7. december 2013  9:41 lokal dansk tid

DMI Varsel om forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

I Roskilde Fjord vil vandstanden ligge mellem 1,50 m og 1,25 m, men vandstanden vil langsomt falde dagen igennem.

Varslet om forhøjet vandstand for Limfjorden ophører.

*****

Udsendt d. 7. december 2013  14:40 lokal dansk tid

DMI Afvarsling af forhøjet vandstand i indre farvande og/eller ved Østersøen

Varsel om forhøjet vandstand  i de indre danske farvande ophører.

8. december 2013

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle