Klimaforandringer udfordrer den arabiske verden

Stigende temperaturer, svindende vandressourcer og en fremtid uden landbrug er de dystre udsigter for Den Arabiske Halvø og Nordafrika i ny rapport fra Verdensbanken.

Klimaforandringer påvirker Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen) både nu og i fremtiden. Temperaturen forventes at stige med 4°C hen imod 2100, og tørre områder forventes at blive endnu tørrere. På sigt kan dette vise sig at have negativ indvirkning på befolkninger primært bosat i byområder.

Allerede i dag koster klimaforandringer samfundet mange penge. Verdensbanken anslår, at i 2030 vil omkring 3 procent af BNP være tabt på grund af klimaforandringer i MENA-regionen. I 2050 er tabet mere end 6 procent, og særligt sårbare lande, så som Yemen, vil stå over for et tab på mere end 25 procent af BNP.

MENA-regionen

Optegnet med grønt ses MENA-regionen med Maghreb ("Vesten") og Mashreq ("Østen"). I regionen har folk i årtusinder levet i et barsk miljø. Der har altid været klimaforandringer i dette område, men i dag foregår det hurtigere end nogensinde. Dette byder på konstant tilpasning, og allerede i dag har denne udvikling negative følger for lokalbefolkningen. Folk må flytte fra landområder ind i byer, befolkningstallet stiger, og det er nærmest umuligt at skabe en ny og bedre tilværelse i nabolande, hvis grænser som oftest er umulige at passere. Der er mange grunde til, at det er vanskeligt for politikere at bekæmpe denne udvikling. Samtidig spiller den arabiske verden ikke en særlig stor rolle, når det kommer til klimavurderinger og -forandringer, eftersom de arabiske lande ikke er inddraget specifikt i den seneste IPCC-rapport, men kun nævnt ganske kort i artikler med fokus på Afrika, Asien og Europa.

Positive temperaturtrends

Temperaturerne stiger allerede nu, og trenden er blevet større og mere homogen. Den øverste række viser tendenser (positive i rød, negative i blå) fra forholdsvis ”pålidelige” målestationer (dvs. med kun et mindre dataudfald). Nederste række viser status fra både ”pålidelige” og ”mindre pålidelige” stationer, der selv med større dataudfald ikke ændrer billedet meget. Til venstre ses for perioden 1961-1990 og til højre ses for perioden 1991-2011.

Temperaturerne i den arabiske verden er generelt stigende. Alene i 2010 har ikke mindre end fire lande i MENA-regionen målt temperaturer over 50°C. Sådanne høje temperaturer kan være livstruende for mennesker, der er tvunget til at opholde sig udendørs. Et varmere klima kan også påvirke udviklingen af sygdomme, så som malaria og denguefeber.

Manglende vandressourcer til landbrug og risiko for oversvømmelser

Det er allerede meget tørt i MENA-regionen, og det bliver mere og mere tørt. Vandressourcer vil efterhånden blive brugt op (pga. udnyttelse og fald i nedbør), mens efterspørgslen efter vand er stærkt stigende.

I dag er efterspørgslen efter vand 20 procent større end den tilgængelige vandmængde, men kun halvdelen af den efterspurgte mængde vil være til rådighed i 2050. Desuden skaber den store variabilitet især samfundsmæssige problemer. Eksempelvis er den gennemsnitlige nedbør i Jordans hovedstad Amman i dag 260 mm og variabiliteten 38 procent. Dette betyder, at allerede i dag har hvert tredje år mindre end 200 mm nedbør, hvilket er for tørt til landbrug. Med de forventede klimaforandringer vil variabiliteten stige til 60 procent i 2020 og til 80 procent i 2060. Landbrug vil derfor ikke være muligt efter år 2080 og allerede økonomisk urealistisk i 2060.

Stigende nedbørsvariabilitet kan også betyde flere oversvømmelser og udgøre en ny trussel i de arabiske byområder.

Nedbørskort

Den gennemsnitlige årlige nedbør i mm (øverst) med dens variabilitet vist som procentdel af nedbør (nederst) baseret på observationer fra 1900 til 2000. Hvide områder viser, hvor der ikke har været nedbør overhovedet i det 20. århundrede.

Tilgængelige nedbørsmålinger

Mangel på data er et generelt problem i de arabiske lande. Figuren viser tilgængelige nedbørmålinger på verdensplan (nederst) og et zoom af det nordlige Afrika (øverst). I for eksempel Yemen (cirkel) er data kun tilgængeligt fra otte stationer. Der findes mange flere stationer (til venstre), men eftersom disse er enten statslige, militære eller private, er det ikke muligt at få adgang til data.

Seminar på DMI

De store udfordringer med klimaforandringer i de arabiske lande har været en stærkt motiverende faktor for Verdensbanken og Den Arabiske Liga i udarbejdelsen af en såkaldt flagskibsrapport: ”Adaptation to a Changing Climate in the Arab Countries” (tilpasning til fremtidens klima i de arabiske lande).

Rapporten, der fremlægger nuværende og fremtidige klimavariabiliteter og -forandringer i hele den arabiske verden, blev præsenteret for offentligheden på COP19-konferencen i Doha, Qatar, og den 3. januar 2013 blev der afholdt et seminar på DMI, hvor rapporten blev præsenteret for den danske offentlighed. Jens Hesselbjerg Christensen, Shuting Yang og Martin Stendel ved Danmarks Klimacenter, DKC, ved DMI har stået for rapportens centrale klimakapitel.

Specialister fra Verdensbanken, Den Arabiske Liga og fra flere universiteter i MENA-regionen har bidraget til klimarapporten for at sikre korrekt inddragelse af ofte svært tilgængelige arabisksprogede publikationer.

For et projekt af denne størrelse har det været relevant med en tværfaglig tilgang. Udover politiske tiltag inddrager rapporten også samfundsmæssige aspekter, samt hvilken indvirkning klimaforandringer kan have lokalt set, herunder mangel på vand, landbrug og fødevaresikkerhed, levevilkår i byer, turisme, menneskers sundhed og trivsel, samt specielt kvinders særlige sårbarhed over for skiftende klimaforhold.

Link til rapporten

22. januar 2013.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle