Hav- og fjordis brydes op

Dybe lavtryk på Nordatlanten bryder isen op både i Danmark og Grønland. Isskruninger ligger langs de danske kyster, og fjordisen i Grønland brydes op.  

De kraftige vinterlavtryk på Nordatlanten dannes, når varme fra syd og kulde fra nord støder sammen. Jo større temperaturforskellen på de to luftmasser er, jo mere energi er der lagret i dem.

En del af lavtrykkenes energi bliver til vind, der griber fat i Jordens ru overflade. Det bremser vinden, og derved tappes lavtrykket for dele af dets energi.  

Ude over havet får vinden fat i vandets overflade, og det får bølger til at rejse sig. Bølgerne breder sig fra de vindomssuste områder ud i alle retninger. Omtrent som ringene i vandet, når vi kaster en sten i vandet.

De korte bølger dør hurtigt ud, mens de længste bølger kan overleve længe. Det er dem, vi kender som dønning. De mister først deres energi, når de brydes. Det sker som regel inde ved kysten eller på lavvandede områder.

Bølger brækker isen i stykker

Den energi, bølgerne kommer med, kan være meget destruktiv. Om vinteren kan dybe lavtryk over Nordatlanten give blæst og bølger til både Danmark og Grønland, og inden for den seneste uge har det brudt selv forholdvis tyk hav- og fjordis op.

Sidst i januar gav et stormlavtryk over Nordatlanten kraftig vind over Nordsøen. Det fik vandet til at stuve sig sammen ved den jyske vestkyst og Limfjorden. Havet langs kysterne var efter en lang periode med frost dækket af is.

Da bølgerne ramte isen, blev en del af bølgernes energi brugt til at brække isen itu og skubbe isflagerne ind på land. De imponerende isskruninger kan endnu ses flere steder i landet.

Is på land

Kulde efterfulgt af kraftig vestenvind og forhøjet vandstand gav is på land torsdag den 31. januar 2013 ved Sorte Bakker i Ringkøbing. Foto Gert Fjord Olesen.

Også i Grønland har de dybe lavtryk på Nordatlanten gjort indtryk. Hans Christian Florian beretter den 3. februar 2013 fra Tasiilaq:

"Fjordisen er ganske tyk i øjeblikket, men trods af det brød dønningerne fra de dybe lavtryk over Nordatlanten den op her til formiddag."

"I går kunne vi køre på snescooter på fjorden. Nu er isen bare store flager, der flyder rundt mellem hinanden. Det er selvfølgelig set før - men er vel alligevel lidt interessant."

Isen på fjorden ind til Tasiilaq

Isen på fjorden ind til Tasiilaq blev brudt op i store flager den 3. februar 2013, da dønninger fra Nordatlanten trak ind i fjorden. Foto: Hans Christian Florian.

4. februar 2013.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle