FN's klimapanel udgiver ny rapport om den globale opvarmning

Plenarforsamlingen i FN's Klimapanel har godkendt en ny, stor rapport om den naturvidenskabelige baggrund for klimaændringer.

Flere års intenst arbejde med at gennemgå al relevant videnskabelig litteratur har resulteret i en ny omfattende rapport fra FN's Klimapanel.

Jens Hesselbjerg Christensen, forskningsleder for Danmarks Klimacenter på DMI, har været med på forfatterholdet sammen med 258 andre forskere. Han er hovedforfatter på kapitlet om regionale klimaændringer (Climate Phenomena and their Relevance for Future Regional Climate Change). Dermed er Jens ansvarlig for en af rapportens nyskabelser: et atlas over klimaændringerne.

Rapporten slår fast at det er ekstremt sandsynligt (95% sikkerhed) at menneskelig indflydelse er den dominerende årsag til den observerede opvarmning siden midten af det 20. århundrede.

"Den menneskelige indflydelse ses mange steder: i opvarmningen af atmosfæren og havet, reduktionen i sne- og isdække, stigningen af havniveauet og ændringer i nedbør og i nogle klima-ekstremer", fortæller Jens Hesselbjerg.

Koordinerende hovedforfatter på IPCC's nye rapport Jens Hesselbjerg

Koordinerende hovedforfatter på IPCC's nye rapport Jens Hesselbjerg fra DMI orienterer ved mødet i Stockholm. Foto Marianne Thyrring.

Observerede overfladetemperaturændringer fra 1901 til 2012.

Observerede overfladetemperaturændringer fra 1901 til 2012. Kun, hvor data har været tilstrækkeligt robuste er der indtegnet tendenser. Andre områder er hvide. Grafik fra rapporten.

Andre vigtige budskaber i rapporten:

  • Fra 1880 og frem til 2012 er den globale middeltemperatur steget 0,85 C (90 % usikkerhedsintervallet er 0,65 C-1,06 C).
  • Opvarmningen af verdenshavene dominerer energioptaget i klimasystemet, og tegner sig med stor sikkerhed for over 90 % af den ophobede energi i perioden 1971-2010.
  • Det er meget sandsynligt at det gennemsnitlige massetab fra Grønlands indlandsis er steget væsentligt fra 34 gigatons pr. år i perioden 1992-2001 til 215 gigatons pr. år i perioden 2002-2011.
  • Det globale havniveau steg 0,19 m i perioden 1901-2010, og vil fortsætte med at stige, endog med stor sikkerhed med øget hastighed. Under hensyn til givne scenarier for koncentrationen af drivhusgasser forudses havniveauet at stige med mellem 0,26 m og 0,82 m i forhold til perioden 1986-2005 frem mod slutningen af dette århundrede. 

Rapporten har i to omgange været i høring blandt eksperter, for at sikre at indholdet er balanceret og af den højeste faglige kvalitet. Den sidste kvalitetssikring inden offentliggørelsen har været rapportens godkendelse i denne uge af regeringsrepræsentanter på Klimapanelets plenarforsamling i Stockholm. Her sikrer hovedforfatterne, sammen med regeringsrepræsentanter fra op mod 195 lande, at rapportens sammendrag på en og samme tid fremstår forståeligt, relevant og fagligt korrekt.

Det er en omfattende proces, men den er essentiel. Den er med til at sikre den store autoritet Klimapanelets rapporter besidder når man på klimatopmødet senere på året skal fortsætte forhandlingerne om en ny klimaaftale.

Citater:

Formand i IPCC's arbejdsgruppe 1, Qin Dahe: 
"Observationer af ændringer i klimasystemet baserer sig på flere uafhængige linjer af beviser. Vores vurdering af videnskaben finder, at atmosfæren og havene er blevet opvarmet, mængden af sne og is er mindsket, det globale havniveau er steget og koncentrationerne af drivhusgasser er steget."

Generalsekretær i FN-organisationen for vejr og klima, WMO, Michel Jarraud:  
"Mange spor af beviser bekræfter, at den ekstra varme, som drivhusgasserne fanger, opvarmer Jordens overflade til rekordhøje niveauer, opvarmer havene, hæver havniveauet, smelter iskapperne og gletsjerne og ændrer vejrmønstrene og -vejrekstremerne."

"IPCC-rapporten demonstrerer, at vi i alvorlig grad skal reducere de globale udledninger, hvis vi undgå de værste effekter af klimaændringer. Den indeholder også vigtig ny videnskabelig information, der kan bruges til producere klimainformation, der kan handles på og som kan bruges til assistere samfundet med at tilpasse sig virkningerne af klimaændringerne."

Direktør i FN’s miljøprogram, UNEP, Achim Steiner:
"Klimaændringer er en langvarig udfordring, men én som kræver øjeblikkelig handling, ikke i morgen, men i dag og lige nu.”

"For de, som ønsker at fokusere på de videnskabelige spørgsmålstegn, så er det jo deres ret. Men i dag er der behov for, at vi fokuserer på det fundamentale og på, hvad vi skal gøre. Ellers bliver de risici, vi løber, større år for år."

27. september 2013

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle