Stormfloder varsles mere præcist

På et møde sidste uge (uge 49 i 2012) orienterede DMI brugerne af stormflodsvarslingen fra hele landet om, hvordan varslingerne foregår, og hvilke metoder og model de bygger på. Fremtiden byder på bedre og længere prognoser.

Tyve personer tilknyttet politi og beredskab fra hele landet var inviteret til brugermøde på DMI om stormflodsvarsling. Mødet holdes hvert andet år og skal orientere brugerne om DMI's nyeste tiltag og planer inden for varslingen. Og så skal brugerne høres, så DMI’s service bliver bedst mulig.

På forrige møde i 2010 orienterede DMI brugerne om planerne for stormflodsvarslingen frem til 2012. Modellen for beregningen af prognoser for højvande skulle gøres mere nøjagtig, og prognoserne skulle række fem døgn frem i tiden mod de to døgn, som har været gældende i flere år. Modellen er nu forbedret og giver nøjagtigere prognoser. Prognoser fem døgn frem i tiden beregnes og bliver snart tilgængelige for brugerne på DMI's hjemmeside.

Graf over havniveau

Sidst på dagen den 27. november 2011 stiger vandstanden i Københavns Havn (blå kurve) kraftigt som følge af et stormvejr. Over midnat falder vandstanden brat ud for derefter atter at stige til næsten samme niveau. Stormflodsmodellen (rød kurve) fanger ikke det første højvande men til gengæld det andet højvande - og nogenlunde godt. Modellen er blevet justeret (grøn kurve), og en genberegning viser, at den nu fanger begge højvander langt bedre.

Stormen i november 2011 drillede

En storm i november 2011 gav problemer og førte til en granskning af årsagerne og til en efterfølgende revision af modellen. Stormvejret passerede Danmark 27.-28. november og skubbede store vandmasser fra Nordsøen ind i Kattegat og videre ned i Øresund.

Stormflodsmodellen klarede generelt situationen tilfredsstillende med nøjagtige prognoser for højvande ved de danske kyster. Det var kun i Øresund lige nord for tærsklen mellem sundets nordlige og sydlige del, at modellen drillede. København ligger lige nord for tærsklen, og her registrerede DMI’s vandstandsmåler to højvander med 12 timers mellemrum.

Det første højvande på 1,4 meter blev i modellen kun til en lille top på 0,8 meter. Det andet højvande på 1,3 meter blev fanget præcist med en beregnet værdi på 1,25 meter.

Fejlen på 0,6 meter er langt større end acceptabelt, og modelfolkene dykkede ned i alle de fysiske forhold, som i modellens verden kunne rumme forklaringen.

"Nu er modellen forbedret. Vi  ændrede på vanddybderne nord og syd for Helsingborg og  på strømningsmodstanden i det nordlige Øresund," siger modeludvikler Per Berg, som har studeret situationen nøje og forbedret modellen.

Høj vandstand i sluseholmen

Vandet stod ekstremt højt i bebyggelsen Sluseholmen under stormfloden i november 2011. Det var næææsten inde i stuelejlighederne. Foto Mads Dreier.

Flere års vandstandsprognoser er beregnet igen, og den forbedrede model viser sin styrke. Den første højvandstop ved København i november 2011 løftes op til 1,25 meter og dermed en reduktion af fejlen fra 0,6 til 0,15 meter. Også det andet højvande forudsiges bedre. Fejlen reduceres fra 0,15 m til under 0,05 m.

Prognoser forlænges fra to til fem døgn

I dag kan alle følge vandstandens udvikling ved de danske kyster på DMI’s hjemmeside. Prognoserne rækker to døgn frem. Beregningskoden, der ligger til grund for stormflodsmodellen, er forbedret for en bedre udnyttelse af DMI's supercomputer. DMI kan nu forlænge prognoserne til fem døgn frem i tiden.

"De lange prognosers kvalitet er under test, men i 2013 bliver prognoserne tilgængelige for alle," siger Jacob Woge Nielsen, oceanograf og ansvarlig for stormflodsmodellen.

Brugernes reaktion på mødet var, at de nuværende to døgn var tilstrækkelige til det beredskab, som eksisterer nu. Dog kan det være en fordel at vide, at en stormflod er på vej i ekstra god tid for de dele af samfundet, som har behov for mere tid til at tage sine forholdsregler.

Jacob Woge Nielsen

Jacob Woge Nielsen har sammen med sine kolleger forbedret DMI's stormflodsmodel. Næste skridt er femdøgnsprognoser mod to døgn i dag. Foto Palle Bo Nielsen.

Lave vandstande i kikkerten

Ikke kun høje vandstande kan være kritiske. Meget lav vandstand kan gøre skibes anløb til havne vanskelig eller helt umulig.

"Dialogen med brugerne på mødet gav DMI anledning til at overveje at supplere varslingen af højvandet ved stormfloder med en lignende varsling af lavvande," siger Ole Krarup Leth, leder af sektionen for Regional Oceanografi.

11. december 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram