Den globale temperatur følger de varmeste klimamodeller

De klimamodeller, der giver den kraftigste globale opvarmning, er de mest nøjagtige klimamodeller. Det har amerikanske forskere fra National Center for Atmospheric Research (NCAR) netop påvist.

Et klima i forandring nødvendiggør tilpasning.

Klimatilpasning på såvel lokalt som globalt plan er baseret på komplicerede beregninger for fremtidens vejr og klima foretaget med globale og regionale klimamodeller.

I den høje ende

Resultaterne fra klimamodellerne viser, at den globale middeltemperatur vil stige et sted mellem 2 og 6 grader i løbet af dette århundrede. En ny undersøgelse viser imidlertid, at den globale middeltemperatur højst sandsynligt vil ligge i den høje ende af dette interval.

De klimamodeller, der giver den kraftigste globale opvarmning, ser nemlig samtidig ud til at være de mest nøjagtige klimamodeller. NCAR forskere har undersøgt klimamodellernes evne til at reproducere og fange komplekse processer for atmosfærens luftfugtighed og skydannelse i særligt vigtige områder. Der viser sig her den slående sammenhæng, at modellerne, der bedst beskriver disse atmosfære-processer, også er dem, der forudsiger den højeste globale opvarmning.

Oversvømmelse efter skybrud

En af konsekvenserne af en varmere verden og et varmere Danmark er flere kraftige skybrud. Foto Flemming Jenle.

På vej mod 4 grader

Det vækker bekymring verden rundt. Der er udbredt enighed blandt klimaforskere om, at de nuværende reduktionsforpligtelser i de internationale aftaler ikke er tilstrækkelige til at begrænse den globale opvarmning til 2 grader, og at vi sandsynligvis nærmere er på vej mod en opvarmning på op til 4 grader. Selv hvis nuværende reduktionsforpligtelser implementeres, er der endda risiko for at opvarmningen overstiger 4 grader i dette århundrede.

En netop udkommet rapport fra Verdensbanken om en 4 grader varmere verden har givet betydelig omtale og sat fokus på konsekvenserne heraf især i ulandene.

Danmark bliver også ramt

Også i Danmark kan det være relevant at undersøge konsekvenserne af globale temperaturstigninger og konsekvenserne i en 4 til 6 grader varmere verden.

I netop den forbindelse afholder Center for Regional Klimamodellering (CRES) et symposium mandag den 26. november i København. Danske og internationale topforskere, herunder to co-chairs fra FN’s klimapanel, IPCC og to danske hovedforfattere til den kommende vurderingsrapport fra IPCC, vil her forsøge at give et første bud på, hvad temperaturstigninger på op til 6 grader kunne betyde generelt og mere specifikt for Danmark hvad angår fx vandressourcer, fødevaresikkerhed, økonomi og oversvømmelser.

21. november 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle