Mere - og mere intens - regn over Danmark

Samlet set får Danmark mere nedbør nu end tidligere. Samtidig oplever vi arealmæssigt flere episoder med ekstrem regn.

Søndag den 29. august 2010 offentliggjorde Politiken nye beregninger foretaget af DMI over udviklingen af nedbør i Danmark.

Beregningerne viser, at vi samlet set får mere regn i Danmark nu i forhold til tidligere, og at der arealmæssigt er flere episoder med ekstrem regn, hvor vi får over 60 millimeter vand i løbet af et døgn.

Den samlede nedbør er steget fra 712 til 743 millimeter om året, når gennemsnittet for perioden 1961 til 1990 sammenlignes med perioden fra 1991 til i dag. Forskellen på knap 4,5% svarer til 31 liter vand pr. kvadratmeter eller i alt ca. 1.333 milliarder liter vand mere over Danmark i løbet af et år.

Kort over årsnedbør 1961-1990
Kort over årsnedbør 1991-2009

Viser hhv. årsnedbøren for normalperioden 1961-1990 og 1991 til 2010. Den gennemsnitlige årsnedbør for normalperioden 1961-90 er beregnet til 712 millimeter og for 1991-2010 til 743 mm. Forskellen er 31 mm eller knap 4,5%. Generelt er nedbøren steget i alle områder i Danmark.

Graf for årsnedbør 1874-2009

Danmarks samlede årsnedbør siden 1874.

Danmarks samlede årsnedbør siden 1874 viser tydeligt samme tendens. Mere og mere nedbør.

Graf for nedbør 1961-2009

Grafikken viser, for perioden 1961-2010, arealet i Danmark, der på årsbasis har modtaget mindst 60 millimeter nedbør i løbet af 24 timer (opgjort i tidsrummet fra klokken 8 til klokken 8). Middel på årsbasis er 999 kvadratkilometer.

Mere ekstrem regn

Samtidig bliver et større og større areal ramt af meget store nedbørhændelser. Målt over de seneste 50 år har der været en stigning på 2% om året i det areal, som får ekstremregn.

Der foreligger ikke nogen dansk klimatologisk definition på, hvor mange millimeter nedbør der skal være faldet i løbet af 24 timer, for at det kan klassificeres som ekstremnedbør. Grænsen 'mindst 60 mm' er valgt, da det er en hændelse der ikke optræder for ofte. Nogle år oplever man det slet ikke, men samtidigt har data også en vis volumen, der gør man kan udtale sig på et rimeligt statistisk grundlag. Det skal også siges at billedet ikke ændre sig radikalt, uanset hvilken grænse man vælger for ekstremnedbør.

Grafikken til højre viser tydeligt, at der er meget store variationer fra år til år. Man fornemmer dog også en stigning i tilfældene, således ligger fire af de fem år med de højeste værdier efter 1990 (1994, 2002, 2009 og 2010). Beregnet over hele den viste periode er tendensen, at de områder der oplever mindst 60 millimeter nedbør, øges med 30 kvadratkilometer eller små 2% om året

30. august 2010

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram