Bunden er nået for den arktiske hav

Prognoser for den kommende uge viser, at isen i Arktis har nået sin mindste udbredelse i 2010. Og selv om is-arealet er en smule større end i 2007 og 2008, så er det beregnede is-volumen det mindste siden målingerne startede for 30 år siden.

Den arktiske is har nu nået årets minimum i udbredelse på ca. 4,60 millioner kvadratkilometer som følge af sommerens afsmeltning. Isen breder sig i løbet af de kommende seks kolde måneder til et areal på omkring 15 millioner kvadratkilometer.

Vejret i Arktis

Efter et rekordsent is-maksimum i april 2010 gik afsmeltningen i foråret stærkt. Afsmeltningen gik stærkt dels på grund af, at isen nu er tyndere end tidligere og dels på grund af et for årstiden usædvanligt højtryk nord for Canada. Højtrykket spredte isen langs kanten af den kompakte is. Resultatet var, at isen i det meste af juni havde rekordlav udbredelse for årstiden.

I juli måned skete en kraftig opbremsning i afsmeltningen, fordi der blev dannet et usædvanligt lavtryk over det centrale Arktis. I løbet af august vendte trykforholdene tilbage til det normale for årstiden og det samme gjorde afsmeltningens hastighed. I løbet af sommeren har der været et meget åbent isdække både i dele af Beauforthavet og i dele af Barentshavet.

Isudbredelsen i sommeren 2010 er den tredje laveste i de sidste 30 år , hvor vi har haft daglige målinger via satellitter. I denne periode er den mindste isudbredelsen om sommeren reduceret med i snit 9% per ti år.

Isudbredelsen i sommerperioden er reduceret mere end udbredelsen om vinteren. Det betyder, at variationerne i løbet af et år er større nu end tidligere.

I 2010 er det isdækkede areal i Arktis en smule større end i 2008 og i 2007, hvor bundrekorden blev sat. 2010 bliver dog stadig sommeren med den 3. mindste isudbredelse, der generelt har ligget på et meget lavt niveau siden den rekordstore afsmeltning i 2007.

Kurve over arctis isudbredelse

Kurver over den arktiske isudbredelse omkring det årlige minimum i perioden 2005 samt 2007- 2010. Data og grafik NSIDC.

is-minimum udbredelse for 2010

Udbredelsen af havisen i Arktis i perioden omkring is-minumum i 2010. Bemærk at både nordøstpassagen nord om Rusland og nordvestpassagen nord om Canada er åbne på samme tid, hvilket indtil for få år siden var uhyre usædvanligt.

De to seneste år med svagt voksende isdække viser, at selv om et par relativt kolde somre har bevaret et større is-areal under afsmeltningen, så er isdækket ændret radikalt siden rekordafsmeltningen i 2007. De seneste målinger og modeller viser, at samlet set er isen blevet tyndere til trods for, at arealet i år altså ikke satte ny bundrekord.

I 2010 har vi dermed det mindste samlede is-volumen i de sidste 30 år og altså også mindre end i 2007.

Smeltning øger transport

Det er ikke smeltning alene der fører til mindsket udbredelse og tyndere is. Også en ændret dynamik i is-transporten medvirker - det ses blandt andet i Beauforthavet i det vestlige Arktis.

Tidligere cirkulerede tyk polaris med uret langs Canadas nordkyst mod Alaska og tilbage mod Nordpolen i flere år, før det til sidst blev ledt ud af Polhavet gennem Framstrædet imellem Nordøstgrønland og Svalbard. Forskerne kalder cirkulationen for Beauforthvirvlen. Opstod der et overskud af polaris, fordi vinterisen overlevede sommerens afsmeltning, blev det eksporteret ud gennem Framstrædet.

Især siden 2002 har afsmeltningen i Beauforthavet om sommeren været så kraftig, at Beauforthavet tillige er blevet et område hvorfra der eksporteres tyk polaris. Denne ubalance betyder, at der i dag er meget lidt gammel polaris tilbage i Polhavet. Derfor er Polhavet om vinteren i dag hovedsageligt dækket med tynd såkaldt vinteris.

Den sidste unormalt varme sommer var i 2007, men der har tidligere været andre varme somre. Dengang var Polhavet dog dækket af tyk polaris der kunne overleve en enkelt sommers kraftig afsmeltning og konsekvenserne var derfor langt mindre.

Der er meget mere om isen i Arktis i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

27. september 2010

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram