Arktisk isdække topper rekordsent

Efter et rekordsent maksimum er isdækket i Arktis nu næsten normalt for årstiden. Det er dog ingen garanti for normale isforhold til sommer, påpeger isforsker.

Normalt dækker havisen i Arktis sit største areal i begyndelsen af marts. I år toppede udbredelsen dog først den 31. marts.

"Det er det seneste tidspunkt for vintermaksimum, vi har set, siden satellitmålingerne begyndte i 1979", fortæller seniorforsker Rasmus Tonboe fra DMI's Center for Ocean og Is.

Udbredelse af havis over for måneder

Udbredelsen af den arktiske havis i perioden januar til maj. Den blå linie er årets isudbredelse, den grå er normalen, mens den grønne angiver isudbredelsen i 2007, hvor Arktis i september nåede den hidtil lavest registrerede isudbredelse. Data NSIDC. Grafik Bjarne Siewertsen/DMI.

Kold vind fra nord

Den maksimale udbredelse af isen i Arktis falder sammen med, at middeltemperaturen i området lige omkring Nordpolen så småt begynder at stige fra cirka minus 30°C, hvor den har ligget siden nytår. Og det går stærkt. Allerede om to måneder, først i juni, er temperaturen helt oppe på frysepunktet i området nord for 80° Nord.

"Havisudbredelsen lå væsentligt under gennemsnittet for perioden 1979-2000 hele efteråret og vinteren. Den sene top betyder dog, at udbredelsen netop nu er oppe i nærheden af gennemsnittet for årstiden", påpeger Rasmus Tonboe. Han har dog en forklaring på den usædvanlige udvikling og det meget sene maksimum.
"Efteråret var en smule varmere end gennemsnittet, men siden årsskiftet har temperaturen i nordpolsområdet ligget nær det normale. I løbet af februar og marts blæste usædvanligt vedholdende nordenvinde imidlertid fra det centrale Arktis mod iskanten; især ned igennem Beringstrædet. Det bragte iskold luft ud over det åbne hav, som efterfølgende frøs og forøgende det isdækkede areal".

Ingen indflydelse på minimum

Rasmus Tonboe forklarer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem udbredelsen af isen i vinterperioden og så den efterfølgende sommers udbredelse. I alt fald ikke i de 30 år forskerne har satellitdata fra. Den noget nær normale udbredelse nu er altså ingen garanti for, at isforholdene til sommer også ligger nær normalen.
"Sommerens isudbredelsen afhænger især af to ting: dels hvor tyk og robust isdækket er når smeltesæsonen sætter ind og dels hvordan vejret arter sig i løbet af sommeren", siger han.

Det betyder samtidigt, at minimum-udbredelsen i september heller ikke kan forudses før sent på sommeren. Det amerikanske institut NSIDC, som indsamler og behandler isdata fra flere kilder, har netop vist, at selv om udbredelsen netop nu er nær normalen, er isdækket stadig tyndt og sårbart.

"NSIDC's tal viser, at den gennemsnitlige istykkelse i hele Arktis er lav. Hvis vi sammenligner den samlede mængde is i 2010 med tidligere år, hvor arealet var det samme, så er der altså formentlig alt i alt mindre is i år", forklarer Rasmus Tonboe.

I sidste uge blev satellitten Cryosat sendt i kredsløb. Den måler blandt andet havisens tykkelse og forsyner dermed forskerne med et mere direkte mål for det samlede mængde is i Arktis.

12. april 2010. 

 

 

 

Stykker af havis

Havis er sjældent et plant, ubrudt, hvidt dække.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle