Forskerne er enige: Menneskeskabt global opvarmning er god nok

Flere end 3000 videnskabsfolk inden for klima, miljø og geovidenskaberne er blevet spurgt om menneskeskabt global opvarmning. Enigheden er stor.

Nu må snakken om, hvorvidt forskerne er enige om årsagen til den globale opvarmning høre op! Det synes at være udgangspunktet for en ny undersøgelse, som lektor ved University of Illinois’ afdeling for geo- og miljøvidenskaber, Peter Doran, står bag.

Doran og kollega Maggie Kendall Zimmerman har efter alle kunstens regler stillet 3.146 eksperter indenfor geovidenskaberne fra hele verden en række spørgsmål om menneskeskabt global opvarmning. Spørgsmålene var på forhånd gennemgået af en ekspert i meningsmålinger, så de ikke var ledende. Proceduren var ligeledes gennemgået af en ekspert, så der ikke var mulighed for at snyde.

o af nøglespørgsmålene var: 'Er den globale middeltemperatur steget i forhold til før-1800-niveauerne?' og 'Er de menneskelige aktiviteter en betydende faktor i ændringen af den globale middeltemperatur?'

Omkring 90 procent af forskerne svarede bekræftende til det første spørgsmål og 82 procent bekræftede det andet.

"Og det er det samme billede, vi ser i IPCC," siger leder af Danmarks Klimacenter Anne Mette K. Jørgensen. "Her er flere tusinde forskere blevet enige om at bruge formuleringen meget sandsynligt om, hvorvidt menneskets aktiviteter er skyld i den observerede stigning i global middeltemperatur."

IPCC er det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer, der i 1988 blev oprettet af FN's særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP). Panelet fik til opgave med passende mellemrum at sammenstille og vurdere den videnskabelige litteratur om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer.

Forsiden på rapporten

Den danske udgave af rapporten er på 28 sider med layout af firmaet Cardes.

For nyligt udgav DMI IPCC's seneste sammendrag af 'Klimaændringer 2007: Synteserapport.'

I den nye undersøgelse af enigheden blandt forskere fandt Doran og Zimmerman, at de klimaforskere, som drev aktiv forskning, var den gruppe med størst enighed om menneskepåvirkningen (97%), mens oliegeologer og meteorologer var de grupper, hvor tvivlen var størst (henholdsvis 47 og 64 procent).

"Oliegeologerne svar var ikke så overraskende, men meteorologernes svar var spændende," siger Peter Doran til Newswise. "De fleste borgere tror, at meteorologerne ved en masse om klima, men de fleste af dem studerer faktisk kun korttidsfænomener."

Han var til gengæld ikke overrasket over enigheden blandt klimaforskerne.

"Det er dem, der studerer og publicerer omkring klimavidenskab. Så hvis man skal drage en lære af dette, så må det være, at jo mere du ved om feltet klimavidenskab, jo mere sandsynligt er det, at du tror på global opvarmning og menneskehedens bidrag til den."

Hele undersøgelsen blev mandag den 19. januar publiceret i Eos, Transactions, American Geophysical Union.

20. januar 2009

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram