Nu smelter Arktis

Torsdag begyndte sommerens smeltesæson i den centrale del af Polhavet. Det er senere end i rekordåret 2007. Til gengæld er isen i år væsentligt tyndere.

Torsdag den 12. juni 2008 nåede middeltemperaturen nord for den 80'ende nordlige breddegrad over smeltepunktet. Dermed er sommerens smeltesæson i den centrale del af Polhavet skudt i gang.

Dette års smeltestart ligger to dage senere end normalt og fire dage senere end i 2007, hvor havisen svandt ind til det mindste der er målt.

"Den senere startdato øger sandsynligheden for, at mere af den arktiske havis overlever den omtrent to måneder lange smeltesæson. Der er dog den hage, at isen i år er væsentligt tyndere end sidste år. Derfor forventer vi, at den forgår hurtigere end normalt", forklarer Rasmus Tonboe fra DMI's Center for Ocean & Ice.

Rasmus Tonboe har kigget de seneste 35 års satellitmålinger af havisen i Polhavet igennem. Her er der en klar sammenhæng mellem startdatoen i juni og arealet af årets mindste isudbredelse i september.

"Begynder sæsonen senere end året før bliver udbredelsen i september større end året før - og omvendt. Det gælder i fire ud af fem tilfælde siden 1972", siger han.

Det er blandt andet kraftig sol-indstråling i juni, som forårsager den markante sammenhæng mellem startdato for smeltningen og isudbredelsen i slutningen af sommeren. Rasmus Tonboe forklarer:
"Før Sankt Hans er indstrålingen i Nordpolsområdet maksimal. Senere på sommeren aftager indstrålingen kraftigt både på grund af tæt skydække og på grund af lavere solhøjde. I september er indstrålingen således kun 20% af juni-indstrålingen. Og så reflekterer frossen sne mere sollys og dermed energi end sne, der smelter. Når først smeltningen er startet, så accelererer den altså så at sige sig selv".

Som tommelfingerregel betyder én dags forskel i startdato en forskel på omtrent 100.000 kvadratkilometer is.

"En anden faktor er mængden af tyk, flerårig polaris i Polhavet. Netop i år er udbredelsen af tyk polaris rekordlav. Det er derfor med forbehold, at vi anvender tommelfingerreglen der er udviklet under langt mere stabile perioder i Polhavets historie. Isen i Polhavet har aldrig været tyndere og mere sårbar end nu", slutter Rasmus Tonboe.

Isbjørn på is

Is kan bruges til mange ting - man kan f.eks. stå på den, mens man spejler sig i havet. Foto fra Fram-strædet Gorm Dybkjær, DMI.

Årets gang i Polhavet
9. jun. 2007 Smeltestart to dage før normalt.
Sep. 2007 Efter usædvanlige isdrifts- og atmosfæriske forhold i løbet af sommeren nås et historisk isudbredelsesminimum ca. 50% under niveauet i 1970’erne.
Efterår 2007 Mens Baffin Bugten og Vestgrønland oplever kulde og kraftig isdannelse ligger temperaturen i Polhavet væsentligt over det normale i løbet af efteråret.
Feb. 2008 Vinterens isdrift og rekord lave polarisudbredelse gør at Nordpolen for første gang bliver dækket af tyndere vinteris.
Mar. 2008 Den tilbageværende tykke polaris er presset mod Canada og Grønlands nordkyst og isen der driver sydpå langs Grønlands østkyst er i modsætning til tidligere år hovedsageligt tyndere vinteris.
13. jun. 2008 Smeltesæsonen starter senere end normalt og polarisudbredelsen er rekord lav. Isen i Arktis smelter hurtigere end sidste år og den samlede udbredelsen er netop nu lavere end sidste år på samme tid.

13. juni 2008.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram