Menneskelig aktivitet skyld i mere regn

Udslip af drivhusgasser fra menneskelig aktivitet har forårsaget skift i de globale nedbørsmønstre. Det er konklusionen fra en undersøgelse lavet af et internationalt forsker-team, fra Canada, USA, Japan og Europa. Også nedbøren over Danmark er ændret på den baggrund.

Studiet, der offentliggøres i det anerkendte tidsskrift Nature d. 26. juli, er det første som har identificeret et ”menneskeligt fingeraftryk” i de nedbørsændringer, som er observeret i et bælte over den nordlige halvkugle, som i Europa strækker sig fra Middelhavet over Danmark til det nordligste Norge.

Resultaterne, som er baseret på en global sammenligning af vejrobservationer fra 1925 frem til i dag, peger på at nedbøren i dette bælte i middel er steget med 6 millimeter per årti. Mindst halvdelen af den ekstra nedbør og muligvis helt op til 85% er forårsaget af den øgede mængde drivhusgasser i atmosfæren.

Forskningsresultater fra bl.a. DMI i samarbejde med en række internationale klimacentre, demonstrerer dog at det ikke er muligt for en enkelt begivenhed med ekstremt vådt vejr at bevise en direkte sammenhæng med klimaforandringerne. ”Men sådanne begivenheder støtter forventningen om en langtidsøgning af nedbøren i takt med øgede emissioner af drivhusgasser” siger forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Klimacenter ved DMI, og forsætter:

”Dette arbejde giver yderligere tyngde til opfattelsen af, at Danmark i lighed med Europa og store dele af resten af verden netop nu oplever et synligt skift i de traditionelle vejrmønstre hen imod flere udbrud af kraftig varme og meget voldsomme skybrud.”

I artiklen sammenligner forfatterne observationer fra vejrstationer tilbage til 1925 med forudsigelser af udviklingen frem til i dag fra 10 forskellige klimamodeller. I nogle af modellerne tages der hensyn til menneskeskabte udslip af drivhusgasser, mens der i andre udelukkende ses på naturlige påvirkninger fra vulkaner og solens aktivitet. Kun modellerne, der medtager de menneskeskabte påvirkninger, kan på tilfredsstillende vis forklare de observerede nedbørsændringer. Denne teknik har tidligere været anvendt til bl.a. at påpege årsagen til den globale temperaturstigning vi også er vidne til.

1901-2005
1979-2005

Ændringer i årlig nedbør for perioden 1901-2005 (øverst, i % per århundrede) og for perioden 1979 – 2005 (nederst, i % per årti). Områder i gråt har for få data til at give pålidelige estimater af ændringerne. Grafik IPCC 2007

Ud over at nedbøren er øget over den nordlige halvkugle finder forfatterne også, at det samtidig er blevet mere tørt i de nordlige troper og i subtroperne. ”Artiklen er et meget vigtigt bidrag til forståelsen af menneskets rolle for klimaet”, siger Jens Hesselbjerg Christensen. ”Vi vidste allerede, at kraftige vulkanudbrud påvirker nedbøren over store områder. Men for første gang giver denne artikel et klart billede af at mennesket har sat sit fingeraftryk ikke bare i form af opvarmning, men også på hvor det regner mere eller mindre. Det betyder at de nedbørsændringer vi er vidner til nu blot er en budbringer om at mere er under opsejling i takt med at den globale temperatur stiger”.

For yderligere information kontakt Danmarks Klimacenter ved DMI, Jens Hesselbjerg Christensen, jhc@dmi.dk

Reference:

Zhang, X., F.W. Zwiers, G.C. Hegerl, F. Lambert, N.P. Gillett, S. Solomon, P.A. Stott & T. Nozawa, 2007: Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends. Nature, 448, 26 July 2007, 461-465, doi:10.1038/nature06025

25. juli 2007

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram