Kan vi få hurricanes i Danmark?

Hurricane og orkan er basalt set forskellige systemer, som eksisterer forskellige steder i verden på forskellige vilkår. Alligevel kan en hurricane blive til en orkan eller storm på vores breddegrader - det viste Hurricane Maria midt i september.

Sidst i august satte Hurricane Katrina New Orleans under vand med enorme nedbørmængder, en mere end fem meter høj stormflodsbølge og vindstød på langt over 200 kilometer i timen. Spørgsmålet er nu: Kan det ske i Danmark? En anden hurricane - Maria - giver svaret.

Maria som hurricane

Maria startede sin tilværelse i Atlanten i slutningen af august 2005 som et kompleks af tordenvejr i en ustabil atmosfære over et varmt hav.

Komplekset af tordenvejr havde den 1. september udviklet sig hen mod et tropisk lavtryk i et samspil mellem hav og atmosfære. Varme og fugtighed stiger op fra havet samtidig med, at der hele tiden frigøres varme (energi) i forbindelse med sky- og nedbørdannelse i tordenvejret.

Satelitbillede af hurricane Maria

Maria som hurricane den 6. september 2005. Foto fra NASA's Aqua satellit.

Maria gik aldrig i land på turen nordover. Undervejs blev hun intensiveret til en egentlig tropisk orkan i Vestatlanten - en hurricane - og var på et tidspunkt oppe i kategori 3 med et centertryk på 960 hPa og vinde i den roterende bevægelse på over 50 m/s (180 km/t).

Maria på langfart

Når et tropisk system kommer tilstrækkeligt langt mod nord, mister systemet hovedenergikilden - det varme havvand. Selve lavtrykket kan dog leve videre på vores breddegrader som et extratropisk system. Extratropisk betyder egentlig blot 'udenfor troperne'.

Kolde og varme luftmasser på vores breddegrader bliver blandet ind i rotationen, og energien til videreudviklingen kommer nu hovedsageligt fra temperaturforskellen mellem luftmasserne, mens systemet bevæger sig østover.

Som det sker, når luftmasser med forskellige karakteristika bliver indblandet, så dannes der fronter - en varmfront og en koldfront.

Satellitbillede af Maria som stormlavtryk

Maria som stormlavtryk. Foto fra den europæiske METEOSAT-8 satellit.

Lavtrykket udvikles på sin vej østover, hvor det går syd for Island på vej mod Nordskandinavien. Undervejs bliver det stærkt forhvirvlet og giver en del vind og nedbør langs sin bane.

Hurricanes i Danmark?

Ordet hurricane er i bund og grund det samme udtryk som ordet orkan. Begge stammer de fra det spanske huracán, der blot betyder 'kraftig vind'. Men i praksis er der altså tale om to forskellige fænomener.

En hurricane er et internationalt begreb, der dækker lavtrykssystemer som:

  • Lever af varme og fugtighed fra et normalt mindst 26,5°C varmt hav
  • Har en middelvind på over 32,6 m/s
  • Befinder sig i det vestlige Atlanterhav eller det østlige Stillehav.

Andre steder i verden hedder den samme type systemer f.eks. tyfon eller cyklon.

På vores breddegrader har vi storme og orkaner, der som regel - men altså ikke altid - oprindeligt opstår langs polarfronten. Disse systemer kommer aldrig i nærheden af den ødelæggende kraft, der optræder i de store hurricanes. Og selv når det - som i tilfældet Maria - er et lavtryk, der oprindeligt var en hurricane, så formår systemet ikke at bevare sin styrke undervejs til vores del af verden.

Vi kommer altså aldrig til at opleve en hurricane i Danmark med de nedbørmængder og de vindhastigheder, der var på banen under f.eks. Katrina og Rita. Derimod er det kun ca. seks år siden den seneste orkan var på besøg og det var jo slemt nok.

28. september 2005