Vejrekstremer i Danmark

Her på siden findes målinger for, hvor ekstremt vejret har været i Danmark. Registreringerne er foretaget siden 1874, soltimer dog fra 1920. Bemærk, at alle nye rekorder fra 2019 og frem angives med en præcision på en decimal. Ældre rekorder angives i heltal.

Opdateret 8. august 2023.

Seneste rekord
Juli 2023 endte med at blive den vådeste juli måned på landsplan (140,8 mm).

Koldeste og varmeste måneder, årstider og år

 

Solfattigeste og solrigeste årstider og år

Registrering af soltimer

DMI observerer nu antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling målt med pyranometer i stedet for ved hjælp af solautograf. Globalstråling registreres hele døgnet, også om natten, men solskinstimer beregnes, når Solen er tre grader over horisonten.

Det observerede antal solskinstimer vil derfor være mindre end det antal timer Solen faktisk er på himlen.

Den nye metode er mere præcis end den gamle metode, men det betyder samtidigt, at de nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere i sommermånederne og højere i vinternmånederne end de gamle værdier.

Tallene i ekstremdiagrammerne svarer til den nye målemetode.

Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: Landstal af solskinstimer for Danmark, 1920-2002. DMI Teknisk Rapport 03-19 (pdf, 449 kb).

 

Tørreste og vådeste årstider og år

Andre meteorologiske ekstremer

Kommentar til 3. december 1999

Under orkanen brød vandstandsmåleren i Ribe ned, så vandstanden kan have været højere. Den anførte vandstand indtraf ved lavvande, var den derimod indtruffet ved højvande, ville den antageligt være nået op omkring rekordhøjden fra 1634.

Flere vejrdata

Gå til vejrekstremer for Grønland.
Gå til vejrekstremer Færøerne.
Tilbage til Vejrarkivet.

Viden om vejr og klima

Se alle