Vejrekstremer i Danmark

Her på siden findes målinger for, hvor ekstremt vejret har været i Danmark. Registreringerne er foretaget siden 1874, soltimer dog fra 1920. Bemærk, at alle nye rekorder fra 2019 og frem angives med en præcision på en decimal. Ældre rekorder angives i heltal.

Opdateret 6. maj 2024.

Seneste rekord
April 2024 endte med at blive den vådeste april måned på landsplan (104,0 mm).

Koldeste og varmeste måneder, årstider og år

Periode Koldeste Varmeste
Forår
(mar, apr, maj)
2,9 °C
1888
9,0 °C
2007
Sommer
(jun, jul, aug)
13,4 °C
1987
17,7 °C
1997 og 2018
Efterår
(sep, okt, nov)
6,7 °C
1922 og 1952
12,2 °C
2006
Vinter
(dec, jan, feb)
-3,5 °C
1939/1940 og
1962/1963
5,0 °C
2019/2020
År
(hele året)
5,9 °C
1879
10,0 °C
2014

 

Solfattigeste og solrigeste måneder, årstider og år

Periode Solfattigste Solrigeste
Forår
(mar, apr, maj)
269 timer
1983
711,5 timer
2022
Sommer
(jun, jul, aug)
396 timer
1987
801,8 timer
2018
Efterår
(sep, okt, nov)
166 timer
1976
407 timer
2005
Vinter
(dec, jan, feb)
81 timer
1925/1926
243 timer
1931/1932
År
(hele året)
1287 timer
1987
1905,0 timer
2018

Registrering af soltimer

DMI observerer nu antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling målt med pyranometer i stedet for ved hjælp af solautograf. Globalstråling registreres hele døgnet, også om natten, men solskinstimer beregnes, når Solen er tre grader over horisonten.

Det observerede antal solskinstimer vil derfor være mindre end det antal timer Solen faktisk er på himlen.

Den nye metode er mere præcis end den gamle metode, men det betyder samtidigt, at de nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere i sommermånederne og højere i vinternmånederne end de gamle værdier.

Tallene i ekstremdiagrammerne svarer til den nye målemetode.

Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: Landstal af solskinstimer for Danmark, 1920-2002. DMI Teknisk Rapport 03-19 (pdf, 449 kb).

 

Tørreste og vådeste måneder, årstider og år

Periode Tørreste Vådeste
Forår
(mar, apr, maj)
46 mm
1974
285 mm
1983
Sommer
(jun, jul, aug)
49 mm
1976
323 mm
1980
Efterår
(sep, okt, nov)
105 mm
1920
349,0 mm
2019
Vinter
(dec, jan, feb)
46 mm
1946/1947
319 mm
2006/2007
År
(hele året)
466 mm
1947
972,7 mm
2023

Andre meteorologiske ekstremer

Parameter Vejrekstrem Dato Sted
Højeste lufttryk 1062,2 hPa 23. januar 1907 Skagen/København
Laveste lufttryk 943,5 hPa 20. februar 1907 Skagen
Højeste vindhastighed
(middelvind målt over 10 minutter)
39,5 m/s (142,2 km/t) 28. oktober 2013 Røsnæs Fyr
Andre vindekstremer
(middelvind målt over 10 minutter)
51,4 m/s (185 km/t) 3. december 1999 Borerig Mærsk Endeavour, 50 55°30' N 05°00' Ø,
målt 48 m over havoverfladen
Højeste vindstød 53,5 m/s (192,6 km/t) 28. oktober 2013 Kegnæs Fyr
Andre vindstødsekstremer 59,2 m/s (213 km/t) 3. december 1999 Borerig Mærsk Endeavour, 50 55°30' N 05°00' Ø,
målt 48 m over havoverfladen
Højeste nedbørsmængde inden for
24 timer
168,9 mm 8.-9. juli 1931 Marstal, Ærø
Højeste vandstand 1) 6,12 m
2) 5,33 m
3) 5,12 m
1) 1634
2) 1825
3) 3. december 1999
1) Ribe
2) Ribe
3) Ribe

Kommentar til 3. december 1999

Under orkanen brød vandstandsmåleren i Ribe ned, så vandstanden kan have været højere. Den anførte vandstand indtraf ved lavvande, var den derimod indtruffet ved højvande, ville den antageligt være nået op omkring rekordhøjden fra 1634.

Flere vejrdata

Gå til vejrekstremer for Grønland.
Gå til vejrekstremer Færøerne.
Tilbage til Vejrarkivet.

Viden om vejr og klima

Se alle