Stormflod

Stormflod er betegnelsen for en kraftigt forhøjet vandstand langs kysten, som er forårsaget af stormvejr. Det kan være farligt. Her kan du blive klogere på, hvad en stormflod egentlig er, og hvordan man varsler for det.

Ved kraftig pålandsvind vil vandstanden langs en lang, lige kyst stige i takt med vindens styrke og varighed. I mere indelukkede havområder kan også kyster, der ikke direkte er udsat for pålandsvind, blive ramt af stormflod. I første omgang er det kysten, der bliver ramt, herunder havneanlæg. Men hvis vandstanden bliver høj nok, kan havvandet trænge langt ind i landet.

Nogle landområder ligger under det normale havniveau, beskyttet af kystsikring. Hvis vandstanden overskyller eller gennembryder kystsikringen, bliver landet bag meget hurtigt oversvømmet. Det er en livstruende situation, som kan gøre det nødvendigt at evakuere hele det oversvømmede område.

Andre steder kan vandet trænge dybt ind i landet via åer eller floder og brede sig videre ud fra flodbredderne til det omgivende land.

Stormen kan også blokere for udstrømmende flodvand, som derfor hober sig op og forårsager oversvømmelser inde i landet.

I vores del af verden følger stormene de såkaldte vandrende lavtryk. De dannes på grænsen mellem kold, polar luft og den varmere, subtropiske luft. Disse lavtryk er årsag til langt de fleste af de stormvejr, som vi oplever. De optræder som regel i vinterhalvåret fra september til marts. De passerer hen over Skandinavien fra vest mod øst, og Danmark bliver typisk passeret i løbet af en dags tid.

Som en tommelfingerregel skal vindstyrken over havet op på stormende kuling, før der kan blive tale om stormflod. Stormende kuling er vindstyrke 9 på Beaufort-skalaen (hvor 12 er orkan), hvilket svarer til 21-25 m/sek.

Disse storme kan få vandstanden til at stige med 1½-3 meter. Vandstande højere end det forekommer, men er ekstremt sjældne.

Stormfloder ude i verden

I nogle dele af verden bliver stormfloder voldsommere end i Danmark, fordi vejret er voldsommere.

Styrken af tropiske orkaner beskrives med den såkaldte Sapphire-Simpson skala, som rangerer orkanerne fra niveau 1 (svarende til beaufort 12) til niveau 5, hvor vindstyrken er mere end dobbelt orkanstyrke. Vind af denne styrke kan presse så meget vand ind mod kysten, at vandstanden stiger med 7-8 meter.

Nogle af de mest udsatte kystområder i verden for tropiske orkaner - og de deraf følgende stormfloder - ligger ved den Bengalske Bugt, i det sydøstlige Kina og ved den Mexicanske Golf, herunder den Amerikanske Golfkyst.

Da en stormflod ramte Bangladesh i 1991, strakte oversvømmelsen sig mange kilometer ind i landet, som ligger meget lavt omkring Ganges-deltaet. 140.000 mennesker mistede livet.

Orkanen Katrina ødelagde dele af New Orleans i 2005, og omkostningerne var enorme. Selvom denne orkan var varslet i god tid, gik cirka 2.000 menneskeliv tabt. For nylig (2017) har der været stormflod, omfattende ødelæggelser og tab af menneskeliv i Texas og Florida, begge gange som følge af tropiske orkaner.

Temaansvarlig Jacob Woge Nielsen
Opdateret 3. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle